Robotti-Atso sai vastauksia

0

Yli 7 000 uusikaupunkilaista sai puhelinsoiton viime joulukuussa. Soittaja oli robotti-Atso, joka halusi kysellä vastaajalta, mitä hän pitää kaupungissa tärkeänä. Kyselyn idea oli hauska. Kaupunginjohtaja Atso Vainio luki kysymykset nauhalle ja sen jälkeen ne toistettiin puhelimessa vastaajille. Ajatuksena oli, että vastauksia tulee varmemmin, kun itse kaupunginjohtaja soittaa ja kyselee. Puhelinrobottikyselyn teki MostDigital.

Robotti sai soitettavaksi 7 759 puhelinnumeroa. Puheluita kertyi yli 20 000, kun vastaajia tavoiteltiin jopa kolme kertaa. Kyselyn loppuun saakka vastasi 1 132 uusikaupunkilaista. Kyselyn vastausprosentti jäi 14,6 prosenttiin. Vastaajamäärä on silti hyvä, kun tämänkokoisesta kaupungista saadaan kartoitettua yli tuhannen asukkaan mielipiteitä.

Vastaajat pitivät Uudessakaupungissa tärkeänä viihtyisää asuinympäristöä ja vetovoimaisia työpaikkoja. Nämä ovatkin ratkaisevia, kun ihmiset harkitsevat, missä asuvat. Hyvät palvelut ja monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat sittenkin toissijaisia. Ne eivät määrittele yleensä asuinpaikkaa, vaan harrastuksia ja palveluita voidaan etsiä kauempaakin.

Kun vastaajilta kysyttiin, mitä Uudessakaupungissa tarvitaan lisää, erityisesti nuoret ja työikäiset kaipasivat monipuolisempia työ- ja koulutusmahdollisuuksia, yli 65-vuotiaat parempia liikenneyhteyksiä. Monipuolista asuntotarjontaa tai kaupallisten palveluiden lisäämistä kaipasi vastaajista harva. Eläkeikäisistä 9,2 prosenttia oli jopa sitä mieltä, että kaupungissa on jo kaikkea riittävästi.

Siihen, minkälainen Uudenkaupungin pitäisi olla tulevaisuudessa, löytyi selkeä vastaus: valtaosa vastaajista toivoi, että Uusikaupunki olisi merellinen, viihtyisän asumisen kaupunki.

Uusikaupunki taitaa jo olla sellainen kaupunki, mitä vastaajat toivoivat.

Teija Uitto