Robotti-Atson kyselyyn runsaat tuhat vastausta – Kaupunkiin toivotaan lisää työ- ja opiskelumahdollisuuksia sekä liikenneyhteyksiä

0
Kaupunginjohtaja Atso Vainion mukaan ensisijaisena tavoitteena on löytää kustannussäästöjä muilla keinoin, kuin työvoiman käyttöä vähentämällä. (arkistokuva)

Kaupungissa toteutettiin viime joulukuussa kaupunginjohtaja Atso Vainion äänellä tehty robottikysely, jolla selvitettiin uusikaupunkilaisten tuntoja kaupungin tulevaisuudesta. Kyselyn vastauksia käytettiin tänä keväänä avuksi kaupungin strategian päivittämisessä.

Yhdeksän päivän aikana robotti soitti 20 219 puhelua ja keräsi kuntalaisilta yksittäisiä vastauksia 13 139 kappaletta. Kyselyn loppuun asti vastasi 1 132 uusikaupunkilaista, joten puhelukyselyn vastausprosentiksi tuli 14,6 prosenttia. Robotille saattoi myös soittaa itse ja vastaajista viisi päätyikin ottamaan itse yhteyttä robottiin. Robotti yritti tavoittaa vastaajaa kolmesti.

Robotti-Atson kyselyllä haluttiin selvittää, mitä kaupunkilaiset ajattelevat Uudestakaupungista ja sen kehittämistarpeista. Tarkoituksena oli tarjota kaupunkilaisille uudenlaisia vaikuttamistapoja. Puhelinkyselyn tarkoituksena oli tavoittaa liki 8 000 eri ikäistä uusikaupunkilaista.

Kyselyssä selvitettiin vastaajan asuinalue, ikä, alaikäisten lasten määrä ja esimerkiksi se, mikä on tärkein tieto kertoa, kun suosittelee Uuttakaupunkia jollekin toiselle. Mitä kaupungissa tarvittaisiin lisää ja minkälainen kaupungin tulisi olla tulevaisuudessa. Kysymyksiin saattoi vastata joko numeronäppäimellä tai sanallisesti.

Yli 65 prosenttia kyselyyn vastanneista asui kaupungin keskustan ulkopuolella. Eniten vastauksia tuli yli 65-vuotiailta. Yli 81 prosentilla vastaajista asuu taloudessa, jossa ei ole enää alaikäisiä lapsia.

Yli 53 prosenttia vastaajista suosittelisi Uuttakaupunkia viihtyisänä asuinympäristönä. Joka viides suosittelisi kaupungin vetovoimaisia työpaikkoja. Vastauksissa esiin nousi esimerkiksi se, että kaupunkiin kaivattaisiin lisää monipuolisempia työ- ja opiskelumahdollisuuksia sekä parempia liikenneyhteyksiä. Myös kulttuuri- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä kaupallisia palveluita toivottiin lisää.

Yli 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Uudenkaupungin tulisi olla tulevaisuudessa merellinen ja viihtyisän asumisen kaupunki. Neljännes vastaajista toivoi myös, että kaupunki olisi rohkea uudistaja ja vahva yrittäjäkaupunki. Joka viides vastaajista oli sitä mieltä, että kaupungin tulisi olla tulevaisuudessa ympäristöä vaaliva ja turvallinen kaupunki.

Robotti-Atson soittoprojekti oli osa Valtiovarainministeriön rahoittamaa Helmi-hanketta, jonka tarkoituksena oli edistää kuntien digitalisaatiota ja kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon.