Tekninen lautakunta karsi kuluja – Investointiehdotuksista niistettiin 17 miljoonaa euroa

0
Kaupungin Mältinkalliolla sijaitsevan varikon siirtoon suunnitellut kahdeksan miljoonaa euroa poistettiin teknisen lautakunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Viisi ja puoli tuntia siinä meni, mutta sinä aikana kaupungin tekninen lautakunta niisti noin 17 miljoonan euron säästöt teknisen infran ja tilatoimen ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmasta.

– Me viranhaltijat tuomme korjausta vaativat kohteet tietoon ja niistä muodostuu iso korjauspotti, jota nyt käsiteltiin ja karsittiin, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari summasi.

Investointiehdotukset teknisen lautakunnan vuosien 2023–2025 suunnitelmakaudelle olivat ennen karsintakierrosta yhteensä noin 61,8 miljoonaa euroa.

Nikkari kuvasi tiistain budjettikokousta pitkäksi, mutta hyvähenkiseksi. Välttämättömyyksiä ei budjetista karsittu, mutta se käytiin tiukalla seulalla lautakunnan puheenjohtaja Juha Aaltosen (ps.) johdolla läpi. Osa muutoksista hyväksyttiin yksimielisesti esitysten perusteella ja osasta äänestettiin. Esimerkiksi esitys katuvalaistuksen uusimiseen varattujen rahojen poistosta hylättiin.

Poistolistalle päätyivät esimerkiksi Kalannin yläkoulun ulkopuoliseen saneeraukseen varatut 2,5 miljoonaa euroa ja Pajalan toimintakeskuksen laajennukseen ja remonttiin suunnitellut 2,17 miljoonaa euroa. Pajalan muutokset jätettiin tulevan hyvinvointialueen päätettäväksi.

Varikkoa suunniteltiin siirrettäväksi autotehtaan lähellä olevalle kentälle, jolla on tällä hetkellä moduuliasuntoja.

Punakynällä vedettiin yli myös varikon siirtoon ehdotetut kahdeksan miljoonaa euroa. Varikko oli tarkoitus siirtää nykypaikastaan Mältinkalliolta autotehtaan lähellä olevalle hiekkakentälle.

– Varikkoa ei siirretä ainakaan tulevalla suunnitelmakaudella. Sen nykyinen tontti on kaavoitettu liikerakentamista varten, joten jos käy niin, että joku tontille liikekiinteistön haluaisi rakentaa, niin kykenisimme tarvittaessa nopeastikin muuttamaan suunnitelmia. Suunnittelemme myös varikon mahdollisen siirron tarkemmin uudestaan, Nikkari kertoi.

Uusikaupunki–Laitila-välin kevyen liikenteen väylän rakentamiseen varatuista rahoista lautakunta otti pois 200 000 euroa ja Turku–Uusikaupunki-radan sähköratahankkeisiin liittyvistä oheistoiminnoista poistettiin 500 000 euroa. Molempiin kuitenkin vielä jätettiin varoja, summia vain pienennettiin.

– Nämä ovat sellaisia hankkeita, joiden toteutuminen ei ole vielä varmaa, joten emme halua roikottaa kaikkia niihin varattuja rahoja varmuuden vuoksi, Nikkari sanoi.

Näiden lisäksi monista tulevista investoinneista niistettiin pienempiä summia, ja nämä yhdessä muodostavat vielä useiden miljoonien eurojen säästöt.

Poistolistalle päätyi myös ulkoliikuntapaikalle varattu 80 000 euron investointimääräraha. Käätyjärveä ympäröivään reitistöön jätettiin lopulta investointimäärärahaa 50 000 euroa, kun alkuperäisessä esityksessä oli 400 000 euroa enemmän.

Jälleen kerran investoinneista poistettiin myös Kaupunginlahden pohjukan ruoppaukseen esitetyt 800 000 euroa. Kyseinen investointi on ollut teknisen lautakunnan investointiehdotuksissa jo vuosia, mutta se on joka kerta poistettu.

– Teimme karsintaa kuitenkin siitä näkökulmasta, että ne kohteet, jotka kaupungissa ovat ehdottomasti remontin tarpeessa, saavat rahansa, Nikkari totesi.

Seuraavaksi investointiohjelma siirtyy kaupunginjohtajan ja -hallituksen käsittelyyn ja lopulta valtuuston päätettäväksi.

Varoja riittää silti vielä moneen

Uudenkaupungin teknisen lautakunnan tulevien vuosien taloussuunnitelmaan jätettiin vielä esimerkiksi 800 000 euroa liikekeskustan kehittämiseen, aiemmilta vuosilta siirtyvät 2,2 miljoonaa kirjaston remonttiin, 1,7 miljoonaa euroa virastotalo Mörnen ja 271 000 euroa Raatihuoneen remonttiin. Mörnen ja terveyskeskuksen liikennejärjestelyihin varattiin ensi vuodelle 200 000 euroa.

A-sairaalaa varten talousarvioon varattiin ensi vuodelle 500 000 euroa. Kalannin Pankkitie–Pruukintie-osuuden kunnostusta varten jätettiin 750 000 euroa.

Myös monitoimijatalo Wintterin rakentamiseen kahdelle seuraavalle vuodelle varatut 16,2 miljoonaa euroa säilyivät. Budjettiin jätettiin myös Wintterin laitteisiin ja irtokalusteisiin seuraaville vuosille varatut noin 3,6 miljoonaa euroa. Kaupunki rahoittaa nämä leasing-rahoituksella ja taselainalla.

Vuoteen 2025 mennessä kaupungissa on tarkoitus myös esimerkiksi korjata jäähallin rataputkistoa 145 000 eurolla, remontoida Merituulikotia liki 2,2, miljoonalla sekä saneerata Kalannin koulun liikuntahallia 3,5 miljoonalla eurolla. Budjettiin tehtiin myös lisäyksiä, esimerkiksi Santtion leirintäalueen kunnostukseen lisättiin ensi vuodelle 30 000 euron investointimäärärahat.