Ugissa podetaan yksinäisyyttä

0

Uusikaupunki on pudonnut Varsinais-Suomen hyvinvointikertomuksen tilastojen häntäpäähän. Kun maakunnan huono-osaisuusindeksi on 94,8, Uudenkaupungin on 123,7. Mitä suurempi lukema on, sitä enemmän kunnassa on huono-osaisuutta. Uusikaupunki sijoittuu huono-osaisuudessa viidenneksi.

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso toteaa haastattelussamme, että hyvinvointipuutteita on kaikissa ikäluokissa. Eri-ikäisillä vaivat vain ovat erilaisia. Yksi yhteinen nimittäjä huono-osaisuudessa kuitenkin on. Uudessakaupungissa on poikkeuksellisen paljon yksinäisiä. Lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemus on havaittu myös kouluterveyskyselyissä. Siihen on myös puututtu. Uudenkaupungin koulut lähtivät vuosi sitten mukaan valtakunnalliseen harrastamisen mallin. Sen tavoitteena on taata kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi harrastus. Jo nyt on nähtävissä, että harrastamisen malli tehoaa. Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan yksinäisyyttä kokevien lasten määrä on vähentynyt.

Yksinäisyyttä potevat kuitenkin myös nuoret aikuiset sekä ikäihmiset. Aikuisten yksinäisyyttä selittää pitkälti muuttoliike. Kun on muutettu työn perässä, uuteen yhteisöön solahtaminen voi olla vaikeaa. Erityisen vaikeaa se on vieraskielisille. Ikäihmisten yksinäisyyttä voi selittää aikuistuneiden lasten muutto muualle ja leskeksi jääminen.

On yksinäisyyden taustalla sitten mitä tahansa, se on otettava aina vakavasti. Yksinäisyys nakertaa ihmisen terveyttä fyysisesti ja henkisesti. Tällä viikolla on järjestetty Vanhusten viikon tapahtumia. Juuri tällaiset matalan kynnyksen tapahtumat ovat tärkeitä. Jos yksinäisyyttä on jatkunut pitkään, liikkeelle lähtö voi olla kuitenkin todella vaikeaa. Kuvala on aloittanut elokuvien iltapäivänäytökset. Vaikka yksinäisyys olisi nakertanut itsetuntoa niin, että ei osaa enää puhua muille, leffaan voi sentään lähteä.

Teija Uitto