Ukikyydille esitetään jatkorahoitusta

0
Aiemmin kutsuohjattua liikennettä kutsuttiin Ukikyydiksi, mutta kyseessä oli kokeilu, joka sellaisenaan jo päättyi. Nyt Uudenkaupungin joukkoliikennettä uudistetaan kokonaisuudessaan.

Joukkoliikennepalvelu Ukikyydille esitetään ensi vuodeksi 348 000 euron määrärahaa. Rahat on varattu hallinto- ja elinkeinopalveluiden ensi vuoden talousarvioon ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaan.

Kyseinen määrärahavaraus perustuu Ukikyydin kohta liki vuoden mittaisesta kokeilusta syntyneisiin kustannuksiin. Ehdotettu summa mahdollistaisi Ukikyyti-palvelun jatkamisen nykyisen kaltaisena ja myös sellaisena, että tarpeellisia muutoksia esimerkiksi lippujen hintoihin, matkustusehtoihin ja palvelun toteuttamistapaan olisi mahdollista tehdä.

– Ukikyytiä on kokeiltu tämän vuoden aikana kahdella hieman toisistaan eroavalla tavalla. Nyt kaupungissa on saatu tuntumaa siihen, miten palvelu toimii. Talousarvion teon yhteydessä on pohdittava sitä, miten palvelun jatkon käy, kaupunginjohtaja Atso Vainio toteaa.

Ehdotetussa määrärahassa on huomioitu polttoaineen hintojen nousuun liittyvä indeksikorotus. Nyt esitetyssä määrärahassa ei ole huomioitu kaupungin hankkeen jatkolle saamia mahdollisia tukia.

Ukikyydin tarkoituksena on tarjota julkista joukkoliikennepalvelua uusille asiakasryhmille jotta yli 80 prosenttia uusikaupunkilaisista voisi käyttää joukkoliikennettä. Haja-asutusalueita palvelee jatkossakin kaupungin muu joukkoliikenne, johon kuuluu ostettuja linja-autovuoroja 560 000 eurolla.

– Kaupungin on nyt päätettävä, minkälaisena joukkoliikennettä halutaan jatkossa järjestää. Onko tarvetta jatkaa keskusta-alueen asukkaille tarjottua palvelua vai keskitytäänkö jatkossakin haja-asutusalueisiin. Pitäisikö joukkoliikenteen palvella kaikkia uusikaupunkilaisia ja mitä se saisi maksaa, Vainio pohtii.

Vainion mukaan on selvää, että tarvetta laajemmalle joukkoliikenteelle on.

– Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kaupunki sitä palvelua tarjoaisi. Ainakaan mihin hintaan hyvänsä, Vainio huomauttaa.

Lopullisen päätöksen kaupungin ensi vuoden budjetista ja siten myös Ukikyydin mahdollisesta jatkorahoituksesta tekee joulukuussa kokoontuva kaupunginvaltuusto.