Vakka-Suomen osaajapulaan ratkaisuja – Yritykset ja Turun yliopisto tiivistävät yhteistyötään

0
Vierailuun osallistuivat Heikki Lehto (Yara), Timo Vasankari (Turun yliopisto), Marita Frimodig (Uudenkaupungin kauppakamariosasto), Armin Wehrfritz (Turun yliopisto), Teija Kankaanpää (Yara), Oskar Karlström (Turun yliopisto), Mikko Kiviluoma (Yara) ja Teemu Lehtonen (Yara) sekä Elina Siivonen (kauppakamariosasto), joka ei ole kuvassa.

Turun yliopistosta tehtiin vierailu Yaran tehtaalle Uuteenkaupunkiin perjantaina. Vierailu on jatkoa Vakka-Suomen elinkeinoelämän lämpötieteiden professuurin lahjoitukselle ja siitä alkaneelle yhteistyölle. Vierailun järjesti Uudenkaupungin kauppakamariosasto ja niitä on tarkoitus järjestää jatkossa myös muihin yrityksiin.

– Olemme erittäin ylpeitä alueen elinkeinoelämän ja kuntien sitoutumisesta tähän projektiin. Yksin kukaan meistä ei olisi pystynyt tekemään näin mittavaa panosta. Panostus Turun yliopiston DI-koulutukseen tuo alueen yrityksille uusia mahdollisuuksia toimintansa kehittämiseen ja osaamisen kasvattamiseen, Uudenkaupungin kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtaja Marita Frimodig sanoo.

Vakka-Suomessa toimii monia alansa johtavia yrityksiä, jotka tarvitsevat jatkuvasti uusia osaajia. Frimodig uskoo, että yritysten mahdollisuus tutustuttaa opiskelijat yritykseen jo opiskeluaikana projektien, diplomi- ja kesätöiden avulla helpottaa jatkossa rekrytointia.

– Yhteistyöprojekteja on jo käynnistynyt ja ensi vuoden kesätöistä neuvotellaan jo. Opiskelijoiden edistyessä opinnoissaan yhteistyö syvenee entisestään.

Yaran Uudenkaupungin tehtaan johtaja Teija Kankaanpää pitää yhteistyötä yliopiston kanssa välttämättömänä:

– Yhteistyö on tärkeää, jotta saadaan luotua liittymäpintoja opetuksen, tutkimuksen ja teollisuuden välille. Tekniikan alan korkeakouluopetus alueella parantaa yritysten mahdollisuutta löytää osaavia työntekijöitä. Esimerkiksi ilmastoneutraalius- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen vaatii monien alojen osaajia ja uusia innovaatioita.

Myös yritysyhteistyöjohtaja Timo Vasankari Turun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta näkee monia konkreettisen yhteistyön mahdollisuuksia yliopiston ja elinkeinoelämän välillä tulevaisuudessa.

– Lounais-Suomessa on ollut pulaa tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneesta työvoimasta, alueen suppean tekniikan koulutustarjonnan takia. Turun yliopiston laajentunut diplomi-insinöörikoulutus parantaa yritysten mahdollisuuksia löytää uusia työntekijöitä

– Yliopiston ja yritysten yhteistyö koulutuksessa, kuten vierailuluennot, opiskelijoiden yritysvierailut, opiskelijoille tarjotut kesätyöt ja opinnäytetyöt, lisäävät tekniikan opiskelijoiden tietoisuutta yritysten toiminnasta ja niiden tarjoamista työmahdollisuuksista. Merkittävä osuus, noin kolme neljästä uudesta diplomi-insinööristä työskentelee vuosi valmistumisensa jälkeen yrityksessä, johon teki diplomityönsä. Hyvin usein yhteys tulevaan työnantajaan muodostuu jo aiemmin, kuten kesätöissä opintojen aikana, Vasankari toteaa.

Turun yliopiston vierailut jatkuvat Vakka-Suomessa. Seuraavaa vierailua suunnitellaan Pilkingtonin tehtaalle Laitilaan.

 

Yhteistyössä kauppakamari, kunnat, yritykset ja yliopisto

 

Vakkasuomalaiset yritykset lahjoittivat Turun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan lämpötieteiden professuurin

Lahjoittajat (yhteissumma 600 000 euroa): Uudenkaupungin kauppakamariosasto, Uudenkaupungin kaupunki, Vahterus Oy, Laitilan kaupunki, Vakka-Suomen Voima Oy / VSV Konserni, Pilkington Automotive Finland Oy, Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta, Yara Suomi Oy, Vakka-Suomen Puhelin Oy, Finn Lamex Safety Glass Oy, Kustavin kunta, Plc Uutechnic Group Oyj (SPX Flow Inc.), Dewaco Oy ja Lounaisrannikon Osuuspankki

Professuuriin valittiin keväällä 2022 Armin Wehrfritz

Turun yliopistolta tehtiin ensimmäinen vierailu Vakka-Suomeen huhtikuussa Vahterukselle