Vakka-Suomi nostaa profiiliaan

0

Turun yliopistosta käytiin Yaran tehtailla Uudessakaupungissa vierailulla perjantaina. Se on yliopistolta jo toinen vierailu Vakka-Suomessa lyhyen ajan sisään, sillä ensimmäinen vierailu oli huhtikuussa Vahterukselle. Näitä Uudenkaupungin kauppakamariosaston järjestämiä vierailuja on tarkoitus myös jatkaa, sillä alueen kauppakamariosasto ja yritykset haluavat rakentaa yliopiston kanssa tiiviit yhteistyövälit.

Meillä Vakka-Suomessa on monta oman alansa huippuyritystä. Yritykset toimivat kansainvälisesti ja kasvavat voimakkaasti. Ongelmana vain on, mistä saada yrityksiin riittävästi osaavaa työvoimaa. Kun osaajapula hidastaa yritysten kasvua, kyse on vakavasta haasteesta. Onneksi Vakka-Suomen elinkeinoelämä nostaa nyt suunnitelmallisesti profiiliaan. Starttina alueen yritykset, kauppakamariosasto sekä Uudenkaupungin, Laitilan ja Kustavin kunnat päättivät hankkia lahjoitusprofessuurin Turun yliopistolle. Sen kautta päästiin rakentamaan tiivistä yhteistyötä yliopiston suuntaan.

Tässä yhteistyössä yritysvierailuilla on suuri merkitys. Mitä tutummaksi yliopistolle Vakka-Suomen elinkeinoelämä tulee, sitä paremmin yliopistosta saadaan alueelle opiskelijoita tutustumaan yrityksiin ja tekemään opinnäytetöitään alueemme yrityksille. Kuten yliopiston yritysyhteistyöjohtaja Timo Vasankari teknillisestä tiedekunnasta haastattelussamme toteaa, noin kolme neljästä uudesta diplomi-insinööristä työskentelee vuosi valmistumisensa jälkeen yrityksessä, johon teki diplomityönsä. Hyvin usein yhteys tulevaan työnantajaan muodostuu jo ennen valmistumista.

Turun yliopiston ja Vakka-Suomen elinkeinoelämän yhteistyö on käynnistynyt lupaavasti. Kaikki viime kädessä on usein sittenkin kiinni siitä, että tahot tuntevat toisensa. Globaalissa maailmassa yhteistyöverkostolla on yhä suurempi merkitys.

Teija Uitto