Vanhustenkotiyhdistys oli paikallinen menestystarina

0
Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistyksen puheenjohtaja olli Laivo kiitti Matti Jussilaa yhdistyksen historian saattamisesta kansien väliin Kalannin seurakuntakodilla torstaina järjestetyssä tilaisuudessa.

Reilut viisikymmentä vuotta sitten perustettiin Kalannissa yhdistys, jonka keräämästä hyvästä saavat Vakka-Suomessa asuvat ikäihmiset nautti vielä pitkään.

– Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistystä voidaan perustellusti kutsua paikalliseksi menestystarinaksi. Yhdistys rakennutti aikanaan satoja asuntoja niitä kipeästi tarvinneille vanhuksille. Toisaalta yhteiskunnan muuttuessa yhdistys ymmärsi luopua asuinnoista ajallaan. Yhdistys lopetti toimintansa, mutta pystyi lahjoittamaan kunnille huomattavan summan rahaa käytettäväksi vanhusten hyväksi, tiivisti Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistyksen historiikin kirjoittanut Matti Jussila.

Kaikki sai alkunsa Kalannista, missä paikallinen pankinjohtaja ja valtuutettu Heikki Juntti kiinnitti huomiota vanhusten vaikeaan asuntotilanteeseen. Sopivia hoitopaikkoja ei ollut riittävästi ja kuntien oli hyvin vaikea saada rahoitusta uusien rakentamista varten. Toisaalta monet vanhukset joutuivat yhä asumaan huonokuntoisissa mummonmökeissä. Vastauksena näihin haasteisiin perustettiin vanhustenkotiyhdistys.

– Aluksi yhdistyksen tarkoituksena oli rakentaa yksityinen vanhainkoti. Ministeri Sukselaisen vinkistä yhdistys päätyi kuitenkin helpottamaan vanhusten tilannetta asuntorakentamisen kautta, kertoi Jussila.

Vuosikymmenten aikana yhdistys rakennutti kaikkiaan 22 rivitaloa vanhusten vuokra-asunnoiksi. Ensimmäinen talo nousi Kalantiin, mutta rivitaloja rakennettiin myös Pyhämaahan, Lokalahdelle, Uuteenkaupunkiin, Pyhärantaan, Kustaviin, Mynämäelle, Karjalaan ja Mietoisiin.

– Asuntoja näissä taloissa oli yhteensä 260. Asunnot tulivat todelliseen tarpeeseen ja niihin riitti tulijoita jonoksi asti, selvitti Jussila.

Yhteiskunnan muuttuessa vanhusten asumisen tarpeet ja muodot muuttuivat. Vanhustenkotiyhdistyksen taloissa alkoi olla yhä enemmän vapaita asuntoja.

– Samaan aikaan kasvoi tarve palveluasumiselle. Vanhustenkotiyhdistyksessä päädyttiin siihen, että talot myytiin joko kunnille ja yksityisille urakoitsijoille. Nyt osa niistä palvelee kunnostettuina vanhusten palveluasuntoina ja osa on remontoitu muuhun asumiskäyttöön. Taloista vain kaksi on purettu, luetteli Jussila.

Kun taloja ei enää ollut, tuli aika lopettaa myös Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys. Toisin kuin moni muu vanhuksille asuntoja Suomessa rakennuttanut yhdistys, vakkasuomalaisten perustama yhdistys pystyi jättämään perinnöksi huimat 730 000 euroa. Tämä summa jaettiin alueen kunnille käytettäväksi vanhusten virkistystoimintaa varten. Suurimman summan, lähes 300 000 euroa, sai Uudenkaupungin kaupunki.

– Suunnitelmissa on käyttää näitä varoja Kalannin palvelukeskuksen ympäristön kohentamiseen. Palvelukeskuksen ja senioriasuntojen ympärille on suunniteltu ikäihmisille sopivaa kävelyreittiä. Reitin varrelle on tulossa myös kuntoilulaitteita. Reitti ulottuu Sirppujoen rantaan ja sinne on puolestaan kaavailtu avointa niittymäistä aluetta, missä olisi tilaa myös vanhoille perinnekasveille, listasi Uudenkaupungin vs. palveluesimies Maria Nurmi.

Kustavin kunnassa on lahjoitusvaroilla ehditty jo tehdä kaikenlaista.

– Meillä on ollut ikäihmisille suunnatut iltamat sekä hyvinvointiluentoja ja liikuntaa. On järjestetty teatteriesitys, konsertti ja muistettu kaikkia kunnan ikäihmisiä kesäisellä postilla. Kaikessa on periaatteena ollut lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, kiitteli kunnan sosiaalijohtaja Aino Hynninen.

Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistyksen viimeiseksi jäänyt puheenjohtaja Olli Laivo totesin olleensa itsekin hämmästynyt siitä miten mittavaa ja merkityksellistä yhdistyksen toiminta on ollut.

– Hienoa, että yhdistyksen kunnille myöntämille lahjoitusvaroille on jo löydetty mielekästä käyttöä ja toivottavasti tämä suunta jatkuu, tuumi Laivo.