Varhan asiakasmaksuista ei vielä päätöstä

0
Hoitajien vastaanotot olisivat ensi vuonna maksuttomia.

Aluevaltuusto ei päättänyt vielä keskiviikkona hyvinvointialueen tulevista asiakasmaksuista. Aluehallituksen esitys päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun. Tätä esitti aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja (kok.) ja häntä kannatti Toni Forsblom (kok.), Åsa Gustafsson (r.). sekä Olavi Ala-Nissilä (kesk.). Vauranoja esitti asian palauttamista, koska aluehallituksen esitys oli ilmaistu pöytäkirjassa väärin.

Kokouksessa äänestettiin, palautetaanko esitys uuteen valmisteluun vai jatketaanko sen käsittelyä kokouksessa. Käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti 35 ja asian palauttamisen puolesta 44 valtuutettua.

Tätä äänestystä ennen aluevaltuusto aloitti keskustelun asiakasmaksuista. Keskustelua käytiin erityisesti perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin vastaanottomaksuista. Maarit Koivisto (vas.) esitti, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ei perittäisi avosairaanhoidon lääkärin vastaanotosta lainkaan maksua. Hän perusteli esitystään sillä, että Helsinki on päättänyt luopua vastaanottomaksuista jo vuosia sitten.

Niina Alho (sd.) moitti, että Varhassa joudutaan valmistelemaan asioita jatkuvalla kiireellä ja sen seurauksena päätöksiä tehdään puutteellisin tiedoin. Hän kaipasi esimerkiksi asiakasmaksujen päätöksentekoon tasa-arvoarviointeja. Alho esitti, että avosairaanhoidon lääkärin vastaanottomaksusta saisivat maksuvapautuksen peruspäivärahalla elävät työttömät, toisen asteen opiskelijat ja takuueläkettä saavat. Aluehallituksen esityksessä lääkärin vastaanottomaksusta vapautettuja olisivat 1.1.2023 alkaen vain toimeentulotuen asiakkaat, takuueläkeläiset ja rintamaveteraanit.

Heidi Aaltonen (vihr.) kannatti Alhon esitystä ja Johannes Yrttiaho (vas.) Koiviston esitystä. Li Andersson (vas.) vetosi aluevaltuutettuihin, että pienituloisten arkea ei vaikeutettaisi Varhan asiakasmaksuilla. Hän kannatti Koiviston esitystä tai jos se ei mene läpi aluevaltuustossa, sitten SDP:n esitystä.

Aaltosen ja Alhon esityksiä ei viety äänestykseen, kun asiakasmaksut päätettiin palauttaa valmisteluun.

Samat maksut koko maakuntaanHyvinvointialueen asiakasmaksuista ei ole vielä päätöstä. Kuntien perimät asiakasmaksut ovat olleet erisuuruisia, 1.1.2023 koko hyvinvointialueelle tulee samat maksut.

Avosairaanhoidon lääkärin vastaanottomaksuksi on kaavailtu 20,90 euroa/ käynti tai 41,80 euroa/ vuosi. Hoitajan vastaanotto olisi maksuton.

Perusterveydenhuollon erikoislääkärin vastaanoton taksa olisi 41,80 euroa käynniltä.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittäisiin 19,20 euroa lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynnistä. Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammashoitajan tai terapeuttien kotikäynnin taksa olisi 12,20 euroa. Neuvolaterveydenhoitajan kotikäynti olisi maksuton.