Vesilaitos pärjäsi vertailussa – Kiitosta asiakaspalvelusta ja viemäröinnistä, kritiikkiä veden mausta

0
Kaupungin juomavesi tehdään makean veden altaan pintavedestä. Pintavedestä tehty juomavesi jää usein laadultaan pohjavettä huonommaksi.

Uudenkaupungin vesilaitokselta saa keskimäärin parempaa palvelua kuin muista vastaavista laitoksista ympäri Suomen. Veden laatu jää kuitenkin hieman vertailukuntia heikommaksi. Nämä tiedot paljastuvat alkusyksystä toteutetussa Uudenkaupungin veden asiakastyytyväisyyskyselystä.

– Uudenkaupungin veden tarjoaman palvelun laatu sekä jäteveden ja viemäröinnin mittarit olivat vertailukuntia korkeammalla tasolla. Vesijohtoveden laadussa jäimme hieman vertailudatan alapuolelle. Pintavesilaitokseksi arvosana on kuitenkin hyvä, summaa Uudenkaupungin veden vesihuoltopäällikkö, liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm .

Veden laatua on vertailtu valtakunnallisen tahon toteuttamana noin 20 muun vesilaitoksen kesken. Osa laitoksista käyttää pohjavettä ja osa pintavettä.

– Meillä vesi otetaan makean veden altaasta pintavetenä. Siitä ei saada pohjaveden makuista, vaan vaihtoehtoina on joko humuksen tai kemikaalin maku. Käsittelyn jälkeenkin vedessä on aina pintavedelle ominainen maku. Jos vedestä halutaan täysin mautonta, niin se vaatii kalliin ja kalvosuodatusprosessin ja täysin mauton vesi ei ole hyvää, Westerholm summaa.

Asteikolla 1–5 paikallinen vesihuolto sai yli puolelta vastaajista arvosanakseen nelosen. Kouluarvosana-asteikolla veden laatu, kirkkaus, väri ja haju saivat arvosanakseen liki yhdeksän tai sen yli. Vesihuoltoyhtiön asiakaspalvelu koettiin laadukkaaksi, ystävälliseksi ja asiantuntevaksi.

– Tuloksethan olivat loistavia ja olimme kokonaisuutena parantaneet kahden vuoden takaisen tutkimuksen tuloksista. Pärjäsimme yhä muita vesilaitoksia paremmin, paitsi veden maussa. Olen oikein tyytyväinen tuloksiin, Westerholm lisää.

Vesiyhtiön toiminta pidettiin luotettavana ja turvallisena. Vesiyhtiön tiedottaminen koettiin selkeäksi, mutta viestiä esimerkiksi vesikatkoista toivottiin sosiaalisen median ja verkkosivujen lisäksi myös esimerkiksi paikallislehteen tai puhelimeen viesti-ilmoituksena. Paikalliset vesihäiriötilanteet ratkaistaan kuitenkin nopeasti ja sujuvasti.

– Tiedottamisesta kiiteltiin, mutta silti sitä toivottiin enemmän. Palautetta tuli myös käytetyn kalkin määrästä ja esimerkiksi veden hinnasta, koska useampi vastaaja oli nostanut esille sen, että kesällä kukkien kastelu vesijohtovedellä tulee liian kalliiksi, Westerholm toteaa.

Kyselyllä kartoitettiin asiakkaiden ja vedenkäyttäjien näkemyksiä vesi- ja viemärihuollon laatutekijöistä. Sähköpostitse ja verkkosivujen kautta toteutettuun kyselyyn vastasi hieman alle 500 henkeä. Tulokset hyödynnetään kaupungin vesipalveluiden kehittämiseen. Suurin osa vastaajista asui omakotitalossa ja oli iältään 46–65 vuotta.

– Kehitysideoissa toivottiin esimerkiksi enemmän tukea vesiosuuskunnille. Myös painetasoissa oli toivomisen varaa verkoston kauimmaisissa pisteissä. Myös verkostojen saneeraussuunnittelua toivottiin, Westerholm listaa.

Westerholm muistuttaa, että veden painetasoja on jo parannettu erilaisilla ratkaisuilla, jotka joko ovat jo vaikuttaneet tai ne ovat vaikuttamassa Pyhämaahan ja Kalantiin. 

Makean veden altaan pinnan korkeuserotietoja toivottiin kaupungin verkkosivuille. Samoin toivottiin tietoa siitä, mikä on Lepäisten veneportin ajantasainen vapaakorkeus.

– Myös jätevedenpuhdistamon purkuputkea toivottiin kauemmas merelle. Ja Sirppujoen huomioimista ja suistoalueen ruoppausta pyydettiin, Westerholm listaa.

Ylipäätänsä vesiliikelaitos sai palautetta siitä, että vedensäästövinkkejä tulisi antaa enemmän ja laskutusta pitäisi selkeyttää.

– Vastaavanlaisia palautteita saimme myös kaksi vuotta sitten toteutetussa kyselyssämme. Osalle asioista on jo tehty jotakin, mutta esimerkiksi makean veden altaan korkeustiedot saa myöhemmin nettiin, kunhan kaupungin verkkosivut päivitetään. Myös häiriöiden tekstiviestitiedotteet ovat harkinnan alla ja niistä on pyydetty tarjouksiakin, Westerholm kertoo.