Aluehallitukselta uusi esitys sote-taksoista

0

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti tiistaina uudestaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ensi vuonna perittävistä asiakasmaksuista. Asia tulee uudestaan valtuuston käsittelyyn.

Taksoista keskusteltiin jo 26.10. aluevaltuustossa, mutta valtuusto palautti asian silloin vielä uuteen valmisteluun tekstitarkennusten vuoksi. Aluehallitus täsmensi nyt muun muassa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon maksuvapautusta koskevaa tekstiosaa. Lääkärin, päivystyksen, erikoislääkärin sekä suun ja leukojen erikoissairaanhoidon vastaanotoista maksuvapautuksen saavat rintamaveteraanit, rintamapalvelutunnuksen omaavat, sotainvalidit ja sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat. Samoin heille annetaan maksuvapautus Tyksin päivystys- ja poliklinikkamaksuista.

Maksuvapautuksia saavat myös takuueläkkeen saajat ja toimeentulotukiasiakkaat, mutta heidän vapautuksensa koskevat vain perusterveydenhuollon avosairaanhoitoa ja lääkärin vastaanottopalvelua.