Digiosaamista päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon– Varhaiskasvatukseen palkattiin digitutor

0
Esiopetuksessa on otettu Wilma käyttöön ja digitutor Mari Mantere opastaa esiopetuksen opettaja Suvi Sormusta sen käytössä. Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri on tyytyväinen, että hankerahoituksella saatiin palkattua digitutor.

Digitaitojen opettelu voi olla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa aivan jotain muuta kuin mitä voisi kuvitella. Lapset voivat järjestellä esimerkiksi leikkiautoja jonoon niin, että joka kolmas auto on vihreä.

– Samalla kun lapset järjestävät autoja, he oppivat ajattelemaan, miten algoritmi toimii. Lapset eivät itse sitä tiedä, mutta autoleikissä he saavat valmiuksia ohjelmointiin, digitutor Mari Mantere kertoo esimerkin. Samalla lasten matemaattinen ajattelu kehittyy.

Uudenkaupungin varhaiskasvatukseen on palkattu tänä syksynä digitutor opetus- ja kulttuuriministeriön Uudet lukutaidot -hankerahoituksella. Digitutorin tehtävänä on opettaa varhaiskasvatuksessa digitaitoja erityisesti henkilöstölle, mutta myös lapsille.

– Tarkoituksena ei ole lisätä lasten ruutuaikaa, vaan saada teknologian käyttö oppimistilanteissa luontevaksi osaksi varhaiskasvatusta, varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri kertoo.

Uudenkaupungin kaikkiin päiväkoteihin on hankittu tabletteja, joita käytetään muun toiminnan ohessa. Tabletti voi olla mukana esimerkiksi luontoretkellä. Kun lapset huomaavat luonnossa kiinnostavan kasvin, tabletti kaivetaan repusta esiin ja lapset saavat tunnistaa kasvin luontosovelluksella.

– Tai kun lasten kanssa tehdään musiikkiesitys, joku lapsista voi kuvata sen ja sitten esitys katsotaan yhdessä, Mantere kertoo toisen esimerkin.

Mantere toimii digitutorina hankerahoituksella ensi vuoden heinäkuun loppuun.

– Meillä on hyvä tilanne, kun kaikkiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitajille on ehditty hankkia riittävästi tabletteja. Digitaitoja päästään siis heti kehittämään, Kiiveri sanoo.

Digitutor Mari Mantere on työskennellyt aiemmin varhaiskasvatuksessa, joten hänellä on hyvä käsitys siitä, miten digitaalisuus voi olla osana varhaiskasvatusta.

– Hankkeessa kartoitetaan varhaiskasvatuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja miten niitä hyödyntämällä voidaan opettaa lapsille tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi värejä, tunnetaitoja tai vaikka digiturvataitoja.

– Jokaisella lapsella on oikeus digitaaliseen oppimiseen ja hankkeen myötä tätä oikeutta vahvistetaan lisäämällä henkilökunnan tietoisuutta sekä osaamista digioppimisen tiimoilta, hän sanoo.

Päiväkodeissa käytetään jo päivittäin kännykällä Vaka mukana -sovellusta, jolla henkilöstö kirjaa aamuisin ja iltapäivisin lapset sisään ja ulos.

Esiopetuksessa ollaan parhaillaan ottamassa koulumaailmasta tuttua Wilmaa käyttöön. Näiden lisäksi päiväkodeissa käytetään esimerkiksi esiopetuskirjaan liittyvää digitaalista materiaalia: videoita, lauluja ja tarinoita.

– Tavoitteena on rakentaa yhteneväinen digioppimisen polku koko Uuteenkaupunkiin, Kiiveri luonnehtii.