Ei hämmennetä sote-uudistusta!

0

Paikallislehdissä kokoomusjohtaja Petteri Orpon johdolla on voimakkaasti kritisoitu sote-uudistusta varsinkin kustannusten noususta pelotellen. Tämä on erikoista. Tätä uudistusta on tavoiteltu viimeiset 15 vuotta eri hallituskokoonpanoissa. Kokoomus oli vahvasti mukana Sipilän hallituksessa ajamassa silloista sote-uudistuksen maakuntamallia.Pidän outona, että Suomen historian suurin rakenneuudistus tuomitaan lähtötelineisiin jo ennen lähtölaukausta.

Uusien hyvinvointialueiden ensi vuoden valtionrahoituksen perusteena ovat kuntien nykyiset sote-kustannukset, joita korotetaan mm. indeksikorotuksella ja ottamalla huomioon uusia tehtäviä. Nyt näyttää siltä, että hyvinvointialueiden vuoden 2023 kustannukset ovat mm. uusien henkilöstösopimusten ja hintojen voimakkaan nousun vuoksi valtion rahoitusta suuremmat. Valtio on tämän vuoksi suunnittelemassa hyvinvointialueiden rahoitukseen muutosta, jossa vuoden 2023 rahoitusta tarkistettaisiin jo ensi vuoden kuluessa kuntien 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua. Tämä helpottaisi myös oman hyvinvointialueemme tilannetta.

Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviosta tulee todennäköisesti alijäämäinen. Hyvinvointialueen luottamushenkilö- ja virkajohto tekevät hartiavoimin työtä, jotta talouden tasapaino saavutetaan vuosina 2024–2025.

Hyvinvointialueet joutuvat ratkomaan sote-palveluiden hoidon ja hoivan ongelmia, jotka ovat nykyisen järjestelmän aiheuttamia. Niihin on vastattava. Kaikkein vakavin haaste on saada sote-alalle lisää osaajia ja saada heidät pidettyä alalla hyvällä johtamisella ja hyvillä työoloilla.

Uskon vahvasti, että pääsemme hyvään tulokseen Varsinais-Suomessa. Suuri muutos ei tapahdu hetkessä vaan asteittain. Merkittäviä tuloksia pitäisi alkaa tulla noin kolmen vuoden kuluessa. Sote-palveluista on huolehdittava strategiamme mukaisesti joka päivä. Samoin on välttämätöntä toteuttaa strategian linjauksia ja uudistaa rohkeasti palveluja.

Varsinais-Suomi lähti hyvinvointialueen rakentamiseen aivan liian myöhään. Miksi? Yksinkertaisesti, koska Turun kokoomus ei uskonut sote-uudistuksen toteutumiseen ja vastusti Sipilän hallituksen aikana aloitettua sote-selvitystyön jatkamista. Valitettavasti. Siksi olemme valmistelussa myöhässä useimpiin hyvinvointialueisiin verrattuna.

Onnistumisen keskiössä on hyvin alkanut puolueitten välinen yhteinen tahto hyvinvointialueen valtuustossa. Kiitos siitä!

Mauri Kontu

Hyvinvointialueen valtuuston ja konsernijaoston

jäsen