Huoli kunnallisverosta

0

Uudenkaupungin kaupunginhallitus on osaltaan aloittamassa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–25 taloussuunnitelman valmistelun. Ensi vuonna kunnallinen tuloveroprosentti on lakisääteisesti ja siten pakottavasti johdettu nykyisestä tasosta: meillä se on 8,11 %.

Tulevat vuodet ovatkin toista maata. Kaupunginjohtaja esikuntineen esittää – toki vasta taloussuunnitelmaosiossa – hallituksen kautta valtuustolle, että nykylaskelmilla kunnallisveroa korotetaan vuodelle 2024 0,99 prosenttiyksikköä. Tällöin uusi kunnallisvero olisi 9,1 %.

Väistyvässä kuntakokonaisuudessa nykyinen tuloveroprosenttimme on 20,75. Meille päättäjille ja myös kuntalaisille on tuttua, että veroprosenttia on korotettu tarvittaessa yleensä 0,25 tai 0,5 prosenttiyksikköä ja joskus isossa paniikissa kokonainen prosenttiyksikkö. Prosenttiyksikön nousu “vanhassa” Ukissa tarkoittaisi kunnallisveroon 4,8 %:n korotusta.

Matematiikka on loogista, mutta joskus hämäävää. Jos Uudessakaupungissa vuoden kuluttua kunnallisvero nousee suunnitellusti 8,11 %:sta 9,1 %:iin, korotus on peräti 12,2%! Jos vastaava suhteellinen korotus tehtäisiin nykymallin mukaiseen 20,75:n kunnallisveroprosenttiin, korotus olisi 2,5 % ja uusi kunnallisveroprosentti siten peräti 23,25. Kansa olisi välittömästi ja syystäkin barrikadeilla.

Tästä on syytä olla huolissaan niin ukilaisena kuin suomalaisena veronmaksajana. Me näytämme tarvitsevan yhden veroprosentin korotuksen uudessa, toiminnaltaan supistuvassa kunnassa. Lisäksi valtion velkaantuminen tunnetaan ja se kantaa lisäksi jatkossa kasvavien korkomenojen lisäksi myös hyvinvointialueiden kustannukset.

Uudenkaupungin veto- ja pitovoimassa kunnallisveron taso on merkittävä tekijä ja veron korotuspaineet on viimeistään nyt tunnistettava ja mahdollisimman tehokkaasti torjuttava.

Seppo Nikula

kaupunginhallituksen jäsen (kok.)