Hyvinvointialueelle oma valvontakeskus – Virat vielä valmisteluun

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle suunnitellaan valvontakeskusta, joka valvoo palvelukokonaisuuksien yhteensovittamista sekä palvelujen tuottamisen ohjausta. Valvontakeskuksen vastuulla on sekä yksityisen että julkisen palvelutuotannon valvonta. Valvontakeskus toimii myös osaamiskeskuksena, joka tuottaa valvonnan ja omavalvonnan asiantuntija- sekä koulutuspalveluja sekä valvontatyötä tekeville että palveluntuottajille.

Aluehallitus päätti tiistaina palauttaa valvontakeskukseen suunniteltujen valvontakoordinaattorien virat valmisteluun. Aluehallitukselle esitettiin perustettavaksi 42 virkaa, joista 8 valvontakoordinaattorin virkaa lastensuojeluun, 8 ikääntyneiden palveluihin, 5 vammaispalveluihin, 14 terveydenhuoltoon, 2 mielenterveys- ja päihdepalveluihin, 4 ilmoituksenvaraisiin palveluihin sekä 1 lääketurvallisuuteen. Potilasturvallisuuteen liittyviä vastaavan lääkärin alaisuudessa toimivia virkoja on tarkoitus perustaa erikseen, kun vastaava lääkärin asemassa toimiva johtajaylilääkäri on valittu.