Ikäihmisten liikuntaraadin tulokset julkaistu – Senioriliikuntaa kaivataan lisää, myös matalammille kuntoportaille ja penkeille tarvetta

0
Fysioterapeutti Outi Nurmi (vas.), päiväkeskusohjaaja Sari Mykrä ja liikunnanohjaaja Johanna Laimaa (oik.) kannustavat ikäihmisiä liikkumaan. Ympäri kaupunkia on esimerkiksi sijoiteltu liikuntavälineitä ja pururatoja.

Paikkakunnan ikäihmiset kaipaisivat kaupunkiin matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, taloyhtiöjumppia ja lisää penkkejä, valaistusta ja uimapaikkoja. Muun muassa nämä ehdotukset nousivat esiin syyskuussa ensimmäistä kertaa järjestetyssä ikäihmisten liikuntaraadissa.

– Liikuntaraadin tarkoituksena oli miettiä keinoja, joilla yli 75-vuotiaat vähän tai ei ollenkaan liikkuvat ikäihmiset saataisiin innostettua liikkumaan. Nyt tulokset on saatu purettua ja ehdotusten toteuttamista pohditaan, kaupungin liikuntapalveluiden liikunnanohjaaja Johanna Laimaa kertoo.

Raatiin osallistui parisenkymmentä ikäihmistä sekä Voimaa vanhuuteen -ohjelman jäseniä, kaupungin päättäjiä ja luottamushenkilöitä.

– Pohdimme yhdessä sitä, minkälaista liikuntaneuvontaa ikäihmisille pitäisi tarjota. Kävimme myös läpi erilaisia uusia ja voimassa olevia ideoita sisä- ja ulkoliikunnan järjestämisestä sekä mietimme paikkakunnan liikkumisympäristöä, Laimaa sanoo.

Yksinkertaisimmillaan kaupunkiin olisi mahdollista luoda esimerkiksi penkkilenkkireitti, jossa olisi tarpeeksi tiheästi istumapaikkoja tasaisen kävelyreitin varrella.

– Istumapaikkojen yhteyteen voisi kiinnittää yksinkertaisia liikuntaohjeita, joita voisi tehdä oman jaksamisensa ja aikataulunsa mukaan, Laimaa pohtii.

Liikuntaraadista saadun palautteen perusteella kaupungin liikuntapaikkojen laatua, tarjontaa ja saavutettavuutta toivotaan kehitettävän.

– Ikäihmisiltä tuli hienoja ehdotuksia. Liikkeelle voi lähteä ihan pienelläkin asialla, voi olla vaikka se aktiivinen, joka käy soittamassa naapurin ovikelloa ja kysyy tätä mukaan lenkille, kaupungin ikäihmisten palveluiden fysioterapeutti Outi Nurmi toteaa.

Ikäihmisten liikuntaraadin keskusteluissa nousi esiin muun muassa se, että ikäihmiset toivoisivat lisätietoa liikuntaneuvonnasta ja -tarjonnasta sekä tietoa liikunnan vaikutuksesta hyvinvointiin. Monet halusivat myös selkeää neuvontapolkua kuntoutumiseen. Myös sote-palveluiden apuvälinelainaamoa, sen sijaintia ja aukioloaikoja pitäisi tuoda paremmin esiin.

Liikuntapalveluita toivottiin ympäri Uuttakaupunkia siten, että jokaisella ikäihmisellä olisi jokin liikuntapaikka lähellä, mutta myös kuljetusten mahdollisuudesta puhuttiin. Kuntosalia toivottiin erityisesti Pyhämaahan, jossa ei sellaista vielä ole. Vallinmäen liepeille tai muualle keskustaan toivottiin tavallista matalampia kuntoportaita.

Ikäihmiset toivoivat Laimaan mukaan myös sitä, että kaupungin päättäjät tarttuisivat esiin toistuvasti nouseviin ongelmiin muun muassa katujen ympärivuotisesta kunnossapidosta ja esteettömyydestä.

– On meidän ja ikäihmisten toive, että näistä liikuntaraadin ehdotuksista otettaisiin koppi ja niitä alettaisiin toteuttaa. Kaikkeen ei tarvita suuria rahasummia, vaan se ensimmäinen innostuja, joka vie ideaa eteenpäin, ikäihmisten päiväkeskusohjaaja Sari Mykrä lisää.

Mykrä mainitsee yhtenä innostujien esimerkkinä Eläkeliiton Kalannin yhdistyksen, joka oli ainoa yhdistys, joka teki kaupungin kanssa aiesopimuksen Voimaa vanhuuteen -hakemuksessa.

– He ovat muutenkin hyvin aktiivisia liikunnan eteenpäin viemisessä, Mykrä toteaa.

Ikäihmiset kiittelivät esimerkiksi uimahallin vesijumppia, Sakunkulman tuolijumppia ja Kasarminlahden uutta ulkoilureitistöä.

– Myös liikuntaraadin jatkosta tuli toiveita, mutta haluamme ensin saada näkyviä tuloksia ensimmäisestä raadista ennen kuin järjestämme uutta. Osa nyt syntyneistä ideoista olisi matalalla kynnyksellä ja edullisesti toteutettavissa, joten toivottavasti niitä viedään eteenpäin, Laimaa summaa.

Fakta
Voimaa vanhuuteen -ohjelma

Valtakunnallinen ikäinstituutin koordinoima ohjelma.
Uusikaupunki on ollut mukana vuodesta 2021.
Kolmivuotinen ohjelma päättyy ensi vuonna.
Tavoitteena on lisätä liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia vielä kotona itsenäisesti pärjääville, mutta toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille.
Ympäri Suomen järjestetään ikäihmisten liikuntaraateja.
Keskustelulla kerätään iäkkäiden näkemyksiä ja toiveita liikuntatoiminnasta sekä mahdollistetaan vuoropuhelua eri tahojen kanssa.
Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.
Mukana on liki sata kuntaa Suomesta.