Kaupungin taloudesta ja talousarviosta

0

Vahva talous merkitsee sitä, että vuosikate riittää investointien nettomenojen ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.

Tasapainossa olevassa taloudessa vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.

Korjausvelan määrä kertoo, paljonko rakennuksiin olisi pitänyt investoida, jotta ne olisivat käytön kannalta hyvässä kunnossa.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintteri pienentää korjausvelkaa noin 12,6 miljoonalla eurolla (vanhojen rakennusten purku).

12,6 miljoonalla eurolla olisi siis koulut ja uimahalli korjattu, mutta selvityksissä päädyttiin halvempaan uudisrakentamiseen (kokonaiskustannus noin 100 miljoonaa euroa).

Parin valtuutetun suulla vakuutettiin Wintterin vaikutuksen käyttötalouteen oleva 1–2 % kaupungin kokonaisbudjetista. Se oli ennen sotea se.

Samalla periaatteella voidaan laskea, että Ukikyydin vaikutus kaupungin ensi vuoden kokonaisbudjettiin on 0,13 %, täytyy karsia.

Investointimenojen karsinta hidastaa kaupungin velkaantumisvauhtia, mutta käyttötalouden menoihin ja sitä kautta vuosikatteeseen sillä ei ole vaikutusta.

Vuosikate jää liian alhaiseksi kaupungin jo nykyinen velkataakka ja kasvavat käyttötalouden menot huomioiden.

Eikö jatkuva lapsimäärän väheneminen vaikuta mitenkään suunnitelmakauden menoihin, onhan pohjalla jo esim. Sotkanetin tilaston mukaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen toimintapäivien väheneminen vuoden 2017 73 947:sta vuoden 2020 46 160:een (-38 %).

Tänä vuonna ensimmäisen kerran sovellettavissa uusissa kriisikuntakriteereissä kolmessa neljästä kriteereistä sovelletaan konsernitilinpäätöstä (kaupunki+tytäryhtiöt).

Uudenkaupungin talousarviossa ei ole riviäkään tytäryhtiöiden taloussuunnitelmista. Sote-menojen poistuttua kaupungin talousarviosta, tytäryhtiöiden yhteenlaskettu ”budjetti” on suurempi kuin kaupungin budjetti. Tulisiko valtuutettujen tietää jotain tytäryhtiöistäänkin?

Ari Saastamoinen

kv

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän