Seurakunta sai kiinteistöstrategian

0

Uudenkaupungin seurakunnan nykyisen kirkkovaltuuston kokouksessa tehtiin tulevaisuutta luotaavia päätöksiä. Seurakunnalle vahvistettiin sen historian ensimmäinen kiinteistöstrategia. Pyhämaan ja Lokalahden kappeliseurakunnille päätettiin perustaa yksi yhteinen kappalaisen virka.

Kiinteistöstrategiassa seurakunnan omistamat kiinteistöt on jaoteltu neljään eri luokkaan; säilytettäviin kiinteistöihin, kiinteistöihin, joiden toimintaa kehitetään, kiinteistöt, joista luopumista voidaan harkita sekä kiinteistöt, joista luovutaan. Viimeiseen luokkaan strategiassa on sijoitettu Kettelin seurakuntatupa, Asemiehentien asunto sekä Vasikkarin leirikeskus Lokalahdella.

Valtuutetuista sekä Lasse Virtanen että Seppo Laine kritisoivat Vasikkarin leirikeskuksesta luopumista, mutta heistä kumpikaan ei tehnyt vastaehdotusta kirkkoneuvoston esitykseen.

Puhetta herätti myös kiinteistöstrategian kohta, johon on listattu kiinteistöt, joista luopumista harkitaan. Listalla on sekä Pyhämaan että Lokalahden seurakuntakoti. Valtuutetuille kuitenkin painotettiin, että tarkoituksena on seuraavien vuosien aikana pohtia esimerkiksi sitä, miten kyseisten kiinteistöjen käyttöastetta olisi mahdollista nostaa. Suoralta kädeltä ei kyseisistä kiinteistöistä olla luopumassa.

Valtuutetuista Timo Räsänen olisi ollut valmis siirtämään listalle kyseiseen kohtaan myös Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen. Hänen mielestä seurakuntakeskuksen toiminnot olisi mahdollista sijoittaa esimerkiksi Kalannin seurakuntakodin ja Uudenkaupungin uuden kirkon tiloihin.

Lopulta kukaan valtuutetuista ei tehnyt vastaesitystä kirkkoneuvoston esitykseen, joten kiinteistöstrategia hyväksyttiin ilman muutoksia.

Sen sijaan Lokalahden ja Pyhämaan kappalaisten viroista äänesteettiin. Kirkkoneuvosto oli esittänyt, että Lokalahden ja Pyhämaan kappalaisten virat lopetetaan ja perustetaan yksi uusi yhteinen kappalaisen virka Lokalahden ja Pyhämaan kappeliseurakuntiin.

Valtuutettu Lasse Virtanen esitti, että kyseisiä virkoja ei lakkauteta, vaan ne täytetään yhteisellä viralla. Eli kun Pyhämaan nykyinen kappalainen jää eläkkeelle, siirtyisi Lokalahden kappalaiselle aluevastuu molemmista kappeliseurakunnista ja Pyhämaan kappalaisen virka jäisi täyttämättä. Äänestyksessä kirkkoneuvoston esitys voitti äänin 15–10.

Uusikaupunki

Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentin vuodelle 2023. Veroprosenttiin ei tule muutosta, vaan Uudenkaupungin seurakunnan kirkollisvero on ensi vuonna 1,50%.

Kokouksessa myös hyväksyttiin seurakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelma. Talousarvion ylijäämä on 34 991 euroa.

– Seurakuntien talouden kannalta oleellista on seurakunnan jäsenmäärän lisäksi, kuinka työllisyystilanne kehittyy. Uudenkaupungin seurakunnan verotulokertymä on osin riippuvainen paikallisen teollisuuden työllistämisvaikutuksista, pohjusti seurakunnan talouspäällikkö Henrik Mäkilä.

Vuoden 2023 aikana jäsenmäärän on arvioitu Uudenkaupungin seurakunnassa laskevan 1,7 %.