Ugin korkeakoulukampus etenee– Koulutuksesta neuvotellaan Turun ja Satakunnan AMK:n kanssa

0
Novidan opiskelijat Eevert Lastula (vas.), Rasmus Ventelä ja Shan Lin ovat olleet kiinnostuneita väyläopinnoista.

Novidassa on toiminut jo muutaman vuoden etäopiskelupiste Pointti, jossa korkeakouluopiskelijat ovat voineet suorittaa amk-opintojaan etänä. Nyt Uudenkaupungin kaupunki ja Novida suunnittelevat Uuteenkaupunkiin laajempaa ja pysyvää monikampusta, joka tarjoaisi opiskelijoille mahdollisuudet hybridiopiskeluun.

– Monet tutkinnot voi jo opiskella etänä, mutta meidän tavoitteena on rakentaa myös opiskelijayhteisö Uuteenkaupunkiin, Novidan liiketoiminnan opettaja ja kampushankkeessa mukana oleva Elina Siivonen kertoo.

Novidalla on tavoitteena rakentaa kaksikin monikampusta, sillä Uudenkaupungin lisäksi vastaavaa kampusta suunnitellaan Loimaalle.

Novida järjesti maanantaina työpajan, jossa kartoitettiin Uudenkaupungin ja Loimaan alueitten vahvuuksia, kipupisteitä ja mahdollisuuksia rakentaa korkeakouluvisio. Työpajaan osallistui Novidan ja kaupunkien edustajien lisäksi myös paikallisten yritysten edustajia.

Siivonen kertoi tilaisuuden alustuksessa, että monikampus-mallia on tarkoitus pilotoida aluksi yhdellä koulutuksella.

– Meillä on yhtenä vaihtoehtona järjestää lähihoitajasta sairaanhoitajaksi -koulutus. Tästä meillä on ensi viikolla neuvottelu Turun AMK:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa.

Uudessakaupungissa on jo SAMK:n väyläopintoja Novidassa. Väyläopinnoissa ammatillisen toisen asteen opiskelijat suorittavat englantia, ruotsia, matematiikkaa, viestintää sekä oman alan amk-opintoja. Opintojen tarkoituksena on valmentaa ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita amk-opintoihin. Siivosen mukaan väyläopintojen suosio on lisääntynyt.

Väyläopinnot eivät kuitenkaan riitä:

– Uudessakaupungissa on ollut aikanaan ammattikorkeakoulupiste. Silloin opiskelijat hakeutuivat yrityksiin tekemään projektitöitä ja päättötöitä. Nyt kun sitä pistettä ei ole, opiskelijoita on hankalampi saada tekemään päättötöitä alueen yrityksiin, Siivonen toteaa.

Hän muistuttaa, että seutukaupungit, kuten Uusikaupunki ja Loimaa, ovat teollisuuden selkäranka ja siksi seutukaupunkeihin tarvitaan korkeakouluopiskelijoita ja korkeakoulutettua työvoimaa.

Projektipäällikkö Anneli Frantti Novidasta kertoi, että monikampusta varten tarvitaan malli, joka ottaa huomioon yritysten tarpeet ja eri kouluttajien näkemykset.

– Kampuksilla voitaisiin toteuttaa erimittaisia koulutuksia ja huomioida eri kohderyhmiä sekä painottaa alueellisia koulutustarpeita.

Työpajaa fasilitoi Krista Keränen Vision Factorysta. Hän muistutti, että Monikampus Finland -työpajoja on kaikkiaan kahdeksan ja niissä rakennetaan koko Suomen korkeakouluvisiota.

Fakta

 

Pala kerrallaan eteenpäin

Monikampus-hanketta rakennetaan vähitellen. Uuteenkaupunkiin on jo rakennettu osaamisryhmä hankkeen tueksi.

Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa on tehty puitesopimukset.

Novida ja SAMK järjestävät jo yhteistyössä väyläopintoja ammattikorkeaan.

Uudessakaupungissa toimii etäopiskelupiste Pointti.

Uudessakaupungissa järjestettiin maaliskuussa AMK-opiskelijoiden vierailupäivä.

Yritysvierailukorteilla helpotetaan peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden yritysvierailuja.