Urakat paikallisille

0

Tässä lehdessä esitellään Uudenkaupungin Yrittäjien uusi puheenjohtaja Martti Luotonen. Nuori yrittäjä käy haastattelussa heti asiaan. Hän esittää, että kaupunki huomioisi paikalliset yritykset aiempaa paremmin kilpailutuksissa.

Luotonen tarjoaa kaupungille myös valmista ratkaisua. Jos urakat pilkkoo pienemmiksi, paikallisten yritysten on helpompi lähteä tekemään tarjousta. Urakoiden pilkkominen osiin olisi iso kädenojennus yrittäjille. Se on myös täysin mahdollista, minkä Luotonen tietää, onhan hän työskennellyt kaupungin taloushallinnossa controllerina ja on myös valtuutettu.

Luotonen arvelee, ettei kokonaisurakan pilkkominen tulisi kaupungille edes kalliimmaksi. Hän arvelee, että jos kilpailutuksen ehdot ovat vähänkin epätarkat, tarjoajat pyöristävät hintaa ylöspäin.

Wintterin työmaalla on näkynyt paljon paikallisia koneurakoitsijoita. Rakennusyhtiö SRV:n projektipäällikkö Eerik Leivo lupasi jo urakan kilpailutusvaiheessa, että yhtiö pyrkii työllistämään paikallisia yrityksiä. SRV on pitänyt sanansa. SRV:ssä tiedetään, että on rakennusyhtiön etu suosia paikallisia. Hankkeeseen suhtaudutaan kaupungissa myönteisemmin, kun työmaalla on paikallista työvoimaa. Kustannuksetkin saattavat olla alhaisempia, kun aliurakoitsija ei joudu majoittamaan satojen kilometrien päästä tulevia työntekijöitä. Paikalliset yritykset myös sitoutuvat vahvasti hankkeeseen, kun Wintteriä rakennetaan omaan kaupunkiin.

Luotonen ehdottaa, että myös Wintterin taidehankinnassa painotettaisiin paikallisuutta. Kun kaupungissa on useita ammattitaiteilijoita, olisi tylyä heidät tässä ohittaa. Lisäksi paikallinen taide olisi uniikkia, eikä sitä samaa sarjaa, mitä on jo nähty isommissa kaupungeissa.

Teija Uitto