Valmentavalle koulutukselle on kysyntää yhä enemmän

0
Ukrainalaisnuorten ryhmän opetuksesta vastaa Pirkko Aalto. Opiskelun ohella ryhmä tekee yhdessä myös esimerkiksi tutustumisretkiä lähiseudulle.

Ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) vastaa moniin tarpeisiin.

– Kun aloitin muutama vuosi sitten TUVA -opettajana, niin ensimmäisessä opetusryhmässäni oli opiskelijoita kolme. Nyt meitä opettajia on jo kolme, opetusryhmiä samoin ja opiskelijoita viitisenkymmentä, taustoitti opettaja Outi Tanhuanpää.

Yksi opetusryhmä on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille, joilla on opiskeluun liittyviä tai opiskelua vaikeuttavia haasteita.

– He kaikki tarvitsevat tukea ja rohkaisua opintojensa jatkamiseen. Tuki on esimerkiksi sitä että yhdessä tutustumme mahdollisiin koulutusvaihtoehtoihin, kertoi ryhmän opettajana toimiva Heidi Yli-Kaila.

Osa nuorista tulee ryhmään suoraan peruskoulusta, osa on aloittanut toisen asteen opinnot, mutta ovat joutuneet ne syystä tai toisesta keskeyttämään

– Jokaiselle nuorelle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opintojen lisäksi suunnitelma voi sisältää myös työharjoittelua nuorta kiinnostavalla alalla. Ryhmässä on mahdollista parantaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja tai opiskella ammattiopintoihin liittyviä yhteisiä perusopintoja, kertoi Yli-Kaila.

TUVA -ryhmässä opiskelu kestää korkeintaan yhden opintovuoden ajan. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakeutua opiskelemaan toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Halutessaan nuori voi siirtyä jo aiemminkin opiskelemaan toisen asteen koulutukseen, jos hän on saavuttanut tarvittavat valmiudet TUVA-opinnoissaan ja tietää mitä haluaa opiskella.

Toinen Novidan TUVA ryhmä on perustettu aikuisille, maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Outi Tanhuanpää opettaa nykyään kyseistä ryhmää.

– Ryhmässä on opiskelijoita useista eri maista ja heidän ikänsä vaihtelee reilusta paristakymmenestä ikävuodesta noin 40 ikävuoteen. Kaikkia kuitenkin yhdistää valtava motivaatio opiskella, saada ammatti ja löytää täältä työtä ja toimeentuloa, kertoi Tanhuanpää.

Tärkein oppiaine on luonnollisesti suomen kieli.

– Tarpeen mukaan kertaamme myös muita oppiaineita, kuten matematiikkaa. Monella ryhmässä nyt opiskelevalla on tavoitteena lähihoitajaopinnot ja siihen luonnollisesti tarvitaan hyvän kielitaidon lisäksi myös sujuvaa matematiikkaa lääkelaskuja varten, taustoitti Tanhuanpää.

Opintojen ohella ryhmäläisten kanssa käydään läpi myös suomalaisia tapoja.

– On selvää, että työllistymisen kannalta esimerkiksi suomalaisen työkulttuurin tuntemus on iso asia, painotti Tanhuanpää.

Kolmannessa ryhmässä opiskelee 15 – 17 -vuotiaita ukrainalaisnuoria.

– Heillekin tärkeintä on oppia suomen kieli. Useimmat haluavat jäädä tänne ja päästä opiskelemaan omaan toiveammattiinsa, kertoi ryhmää opettava Pirkko Aalto.

– Opiskelun ohessa pohdimme nuorten hyvinvointia tukevia ja parantavia asioita. Teemme yhdessä monenlaista myös koulun ulkopuolella, selvitti Aalto.

Ukrainalaisnuorten opetus jouduttiin Novidassakin loihtimaan pystyyn hyvin pikaisella aikataululla.

– Meillä on ollut valtava onni siinä että saamme käyttää opetuksen tukena ukrainalaistaustaisia, kielitaitoisia ohjaajia, lisäsi Pirkko Aalto.

Vaikka kaikki kolme TUVA-ryhmää ovat koostumukseltaan erilaisia, löytyy ryhmistä myös paljon samaa.

– Kaikissa ryhmissä opiskelijat auttavat toinen toisiaan. Ihmisten taustojen ja elämäntilanteiden kirjavuus vaikuttaa siihen että kukaan ei ole erilainen, eikä siten syrjitty. Opettajankin näkökulmasta opiskelijoiden kirjo on vain elämää rikastuttava asia, hymyili Outi Tanhuanpää.