Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion – Aki Lindén puheenjohtajaksi

0

Aluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuu vuodenvaihteessa. Tehtävää maaliskuusta alkaen hoitanut Ari Korhonen (sd.) luovuttaa paikan Aki Lindénille (sd.), nyt kun Lindén on vapautunut ministerin tehtävistä. Aluevaltuusto hyväksyi muutoksen keskiviikon kokouksessaan. Myös aluehallitukseen, lautakuntiin ja jaostoihin hyväksyttiin henkilömuutoksia.

Aluevaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 25 ja vahvisti talousjohtajan pitkäaikaisten lainojen lainanottovaltuudeksi 86,3 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvioesitys on 98,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Rahoituslakien muutosten toteutuessa taloussuunnitelman tasapainotustarve pienenisi noin 62,5 miljoonaan euroon. Alijäämä tulee kattaa taloussuunnitelmakauden eli vuoden 2025 loppuun mennessä ja vaatii toteutuakseen selkeän muutosohjelman.

Talousarvion toimintakulut ovat 2 336,2 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa on 1 931,7 miljoonaa euroa ja Varsinais-Suomen osuus koko maan rahoituksesta on 8,56 prosenttia. Talousarvion vuosikate on 50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lakiin hyvinvointialueiden rahoituksesta on valmisteilla muutoksia, joiden perusteella vuoden 2023 aikana on tulossa rahoituksen tarkistus kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Valmistelevien lautakuntien tilalle tuleviin Tyks-sairaalapalvelulautakuntaan, sote-palvelulautakuntaan, ikääntyneiden lautakuntaan sekä pelastuslautakuntaan aluevaltuusto valitsi kuhunkin 13 jäsentä, varajäsenet sekä puheenjohtajiston. Myös aluehallituksen uusiin jaostoihin nimettiin jäsenet.

Järjestämisjaosto, henkilöstöjaosto ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto saivat yhdeksän jäsentä, varajäsenet ja puheenjohtajiston.