Henkilökuljetuksista vielä

0

Vaikuttaa siltä, että pelkkä Ukikyydin mainitseminen liikennettä yleensä koskevassa kirjoituksessani on ollut niin herkkä asia, että se on herättänyt ajatuksia, että muka lukeudun tuon käynnissä olevan kokeilun vastustajiin. Oikaisen, että kirjoitukseni ei ollut kannanotto kokeilun puolesta eikä sitä vastaan. Tahdoin vain antaa matkustaville kaupunkilaisille selventävän kuvan siitä, missä tilanteessa nyt olemme kaiken matkustamisen osalta.

Sellainen käsite kuin matkustajaprofiili lienee yleisölle tuntematon. Mutta se on erityisen tärkeä apu kannattavaa liikennettä suunnitteleville. Sillä tutkittu tosiasia on, että kannattavaa henkilöliikennettä ei ole mahdollista rakentaa muutamien taikka erikoisessa matkustustarpeessa olevien varaan.

Eli suoraan sanottuna julkiselle liikenteelle kannattavat matkustajat ovat nyt lähinnä oman auton käyttäjiä. Heidät pitäisi kilpailemalla saada siirtymään julkisten liikennevälineiden säännöllisiksi käyttäjiksi jolloin kaikki muut satunnaisetkin matkustajat tulisivat kuljetetuiksi pääjoukon mukana. Luonnistuu suurkaupungeissa mutta ei täällä. Sillä henkilökohtaiseen mukavuuteen liittyvät syyt lienevät matkustustavan valinnan keskeisimmät perusteet.

Pinta-alaltaan laajan kaupunkimme alueelle harvaan levittäytynyt asutus ja vain keskustan tuntumassa olevat käyntikohteet ovat julkisen liikenteen järjestämisen kannalta hankala yhdistelmä. Ei enää voida sanoa asukkaille, että kävelkööt jos ei ole varaa kuljetuspalvelusta maksamiseen oman ajoneuvon hankkimisesta puhumattakaan.

Näissä olosuhteissa päättäjät joutuvat pohtimaan annetaanko kuljetustukea sosiaaliavustusten normien mukaan oikeutetuille. Vai järjestetäänkö yhteiskunnan tuella erikoiskuljetukset, joihin muitakin kuljetuksen tarpeessa olevia voidaan ottaa mukaan jonkin tasoista maksua vastaan. On selvää, että näissä tapauksissa ei ole kysymys kannattavasta liikenteen harjoittamisesta.

Ja jatkokysymys kuuluukin, että mihin raja laitetaan? Sillä omin avuin kulkevienkin maksukyvyllä on rajansa vaikkapa selviävät perille kävellenkin. Ja nykyisinhän valtiovalta pitää omaa ajoneuvoa tulolähteenään. Joten yksityisautoilun moninaisten verojen ja maksujen lisäksi tehtäviä menonsiirtoja ei voida loputtomiin järjestää etenkin kun on olemassa paljon muitakin kohteita, johon julkisia varoja on välttämätöntä käyttää.

Näissä olosuhteissa ei ole hyväksyttävää, että eräät jolla on riittävät tulot tarjolla oleviin taksimatkoihin, eivät halua maksaa vaan vaativat yhteiskuntaa järjestämään kyydit.

Kaupunkimme päättäjät ovat huolehtineet hyvin asioiden järjestämisestä tähänkin asti niissä puitteissa, joissa se on ollut mahdollista.

Reino Alho

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän