Jätehuolto Uudessakaupungissa 2023

0

Uusikaupunki on ulkoistanut jätehuoltovelvoitteensa vuoden 2022 alusta lukien 18 kunnan muodostamalle Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalla. Käytännön toiminnasta vastaa Lounas-Suomen jätehuolto Oy. Ensimmäisen vuoden osalta jätehuollon toiminta tapahtui suurelta osin kuten aikaisemminkin ja maksujen osaltakin noudatettiin Uudenkaupungin aikaisemmin vahvistamia käsittelymaksuja.

Uudessakaupungissa on jätehuollossa noudatettu ns. kiinteistönhaltijan järjestämää toimintatapaa, mikä käytännössä on tarkoittanut, että kiinteistönhaltija on tehnyt sopimuksen jäteastioiden tyhjentämisestä joko yksinään tai yhdessä naapurien kanssa ns. kimppana esimerkiksi Jätehuolto Helistölän tai Remeon kanssa.

Tyhjennyksestä ja jätemaksuista kiinteistön omistaja on maksanut sopimuskumppanin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Poikkeuksena tästä kiinteistökohtaisesta järjestelmästä ovat olleet Ukissa lähinnä vain saarikiinteistöt, joihin ei jätehuoltoa ei ole ollut mahdollista järjestää. Näiden osalta kiinteistö on joutunut maksamaan vuodessa ns. aluekeräysmaksun, joka on mahdollistanut jätteen viemisen ns. aluekeräyspisteisiin.

Edellä selostettuun järjestelmään ei uusi vuosi tuo muutoksia, mutta portaittain kesästä 2023 lähtien siirrytään pakkausjätteiden ja biojätteiden osalta LSJH:n järjestämään kuljetukseen. Ajankohta siirtymisen osalta selviää myöhemmin. Polttokelpoisen jätteen osalta siirtymisestä LSJH:n järjestämään kuljetukseen Uudessakaupungissa ei ole tehty mitään päätöstä.

Jätelain uudistus tuo muutoksen myös biojätteen keräysvelvoitteeseen. Heinäkuusta 2024 alkaen on kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa eli myös omakotitaloissa aloitettava biojätteen erilliskeräys. Tuo 10 000 asukkaan taajamarajaus tehdään asukastiheyden mukaan laadittavan karttatarkastelun perusteella, mutta alue tulee todennäköisesti kattamaan Uudessakaupungissa varsinaisen kaupunkialueen lisäksi ainakin Kalannin ja Lokalahden keskustaajamat.

Siitä miten biojätteen keräysvelvoite käytännössä järjestyy loppuvuonna 2023, tiedotetaan varmasti hyvissä ajoin myöhemmin. Keräysvelvollisuutta ei luonnollisesti ole, mikäli biojätteet kompostoidaan omalla kiinteistöllä.

Kiinteistöjen omistajilta peritään kerättävien jätteiden lisäksi ns. perusmaksua, jolla katetaan kustannuksia, jotka syntyvät maksuttomien palveluiden tuottamisesta. Tällaisia palveluja ovat mm. lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely ja jäteneuvonta. Perusmaksu määrätään maksuun asuntojen lukumäärän ja käyttötarkoituksen perusteella.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vahvisti viime kokouksessaan LSJH:n jätetaksan. Perusmaksujen osalta maksut alenevat Uudessakaupungissa. Esimerkiksi omakotikiinteistön vuosimaksu putoaa 33,55 eurosta 23,85 euroon ja vapaa-ajanasunnon 16,78 eurosta 15 euroon. Aluekeräysmaksut nousevat jonkin verran samoin kuin mm. lietteen käsittelystä perittävä maksu. Vahvistettu jätetaksa määräyksineen tulee varmasti luettavaksi lähiaikoina Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuille.

Jätelaki edellyttää, että asuinkiinteistöllä syntyvän keittiöbiojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 31.12.2022. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, joilla kompostoidaan keittiössä syntyvää biojätettä. Kompostoinnista ilmoittaminen onnistuu helposti Lounais-Suomen Jätehuollon verkkosivuilta, osoitteesta lsjh.fi löytyvän ohjeen mukaan.

Ilmoituksen voi tehdä myös perinteisellä tavalla paperilomakkeella. Paperista lomaketta voi pyytää ottamalla yhteyttä Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun sähköpostilla asiakaspalvelu@lasjh.fi tai puhelimella 0200-47470. Varmasti myös Passari avustaa paperisen lomakkeen tulostamisessa.

Mitään suurta ja mullistavaa jätehuollossa Uudessakaupungissa ei edellä kerrotun mukaan ole tapahtumassa vuonna 2023. Munaistenmetsän alueella otetaan vastaan edelleen ammattikuljettajien kuorma-autokuormia. Remeon yhteyteen tulee LSJH:n lajitteluasema, jonne kuntalaiset voivat tuoda omia jätekuormiaan vahvistetussa jätetaksassa vahvistettujen yksikköhintojen mukaisesti.

Jätteen keräystä tekevät lisäksi ns. Rinkipisteet, joihin voi tuoda korvauksetta mm. lajiteltua muovi-, metalli-, lasi-, paperi- ja kartonkijätettä. Rinkipisteitä on mm. Itäpoijun pihalla sekä Kalannissa SEO-huoltamon takana ja Lokalahdella K-marketin takana.

Kaiken kaikkiaan järjestelmällinen jätehuolto on luotu kaikenlaisen materiaalin kierrättämiseksi tai hyödyntämiseksi. Omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa jätehuollosta aiheutuviin kustannuksiin lajittelemalla ja kierrättämällä käsiemme kautta kulkevaa materiaalia mahdollisimman tehokkaasti. Myös tarpeettomien tavaroiden jättäminen kaupan hyllylle on erinomainen keino jätteen määrän vähentämiselle.

Kimmo Nevavuori

Uudenkaupungin kaupungin valitsema jäsen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän