Onko kuntaveronnostolle vaihtoehtoa?

0

Ensin hyvät uutiset. Kaikki kaupungin asukkailleen tarjoamat palvelut säilyvät sellaisenaan ensi vuonna – paitsi ei Ukikyyti. Henkilöstö saa pitää paikkansa ja palkkansa. Verotkaan eivät nouse, koska valtiovalta lukitsi kuntaveron 8,11 prosenttiin. Keskimääräinen vero kunnissa on tosin meitä alempi eli 7,37 %, Naantalissa jopa 6,61.

Sitten ne huonot. Kaupungin- ja talousjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle paitsi kiinteistöverojen, myös kuntaveron korotusta vuodesta 2024 alkaen 0,99 %:lla eli 9,10 prosenttiin. Tämän ehdotuksen valtuuston enemmistö maanantaina hyväksyi. Noteeraamatta sitä, että kaikki tulevien vuosien menokehykset ja suunnitelmat oli valmiiksi laskettu tuon korotetun 9,10 %:n veron pohjalle. Sellaista vaihtoehtoa, että tulovero säilyisi nykyisenä, ei oltu edes valmisteltu.

Kuten valtion myös kunnan talouden tasapainottamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Joko sopeutetaan käyttömenoista karsimalla tai korotetaan verotuloja. Meillä kaupungin johto päätyi jälkimmäiseen. Wintterin ym. menojen kasvaessa nostetaan heti kädet pystyyn ja käydään kuntalaisten kukkarolle.

On totta, ettei valtuusto vielä sitovasti päättänyt vuoden 2024 kuntaverosta. Mörneen annettiin kuitenkin selkeä viesti ja avoin valtakirja verojen korottamisen vaihtoehdolle. Prosenttiyksikön tuotto on 3,5 ME/v.

Kaupunginhallitus ei pystynyt löytämään vuoden 2023 talousarvion käyttömenoista yhdenkään euron säästöä. Tuskin edes joulupukki uskoo yli kolmen miljoonan pysyvien menosäästöjen olevan mahdollista tulevinakaan vuosina. Ja jos veromme ovat muita kuntia korkeammat, niin miten käy paljon mainostetun veto- ja pitovoimamme?

Tarmo Kangas

kaupunginvaltuutettu

tarkastuslautakunnan pj.