Onko Ukikyyti ollut laitonta?

0
Ukikyydin liikennöinti loppui joulukuun alkupuolella, eikä sille ole varattu rahoitusta ensi vuoden talousarvioon.

Uudessakaupungissa on yhä käyty keskustelua Ukikyydistä. On jopa väitetty, että kutsuliikenteen ajaminen pikkubusseilla olisi ollut laitonta. Onko asia näin, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén?

– Ei ole. Vanhassa joukkoliikennelaissa ei ollut mahdollista ajaa joukkoliikennettä tai kutsuliikennettä muulla kuin linja-autoksi rekisteröidyllä ajoneuvolla. Samalla, kun taksiliikenne uudistui vuonna 2018, myös vanha joukkoliikennelaki kumottiin ja korvattiin uudella lailla (Laki liikenteen palveluista 24.5.2017/320). Uusi laki on mahdollistanut myös henkilöautoksi rekisteröidyn ajoneuvon (alle 9 matkustajapaikkaa) käytön esimerkiksi kunnan hankkimassa kutsuliikenteessä.

– Vastaavanlaisia palveluita on ajettu ja ajetaan myös muualla Suomessa henkilöautoksi rekisteröidyillä ajoneuvoilla. Esimerkiksi Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) vastaavassa pilotissa käytettiin 1+8 paikkaisia -tila-autoja.

Mikä Matkahuollon rooli Ukikyydissä oli?

– Ukikyyti on matkojen yhdistelyyn perustuva kutsukyytipalvelu, jossa Matkahuolto on ollut järjestelmä- toimittajana ja vastannut siihen liittyvistä tukipalveluista. Kutsukyyti kuljettaa asiakkaan palvelualueen sisällä määränpäähän asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelun toteuttamiseen on käytetty Matkahuollon järjestelmää ja sen sisältämä algoritmi yhdistää automaattisesti samaan suuntaan matkustavat asiakkaat yhteiseen kyytiin ja muodostaa reitin tilausten perusteella.

– Matkahuolto on toimittanut järjestelmän/ohjelmiston, asiakas- ja kuljettajasovellukset, vastannut liikennöitsijöiden ja matkustajien tuesta ja puhelintilauksista sekä tilaajan tukipalveluista ja palvelun markkinoinnista.

Kuinka paljon Ukikyyti sai valtion taholta avustusta ja millä perusteella? Onko kaupungin mahdollista saada avustusta joukkoliikenteeseen tai kutsuliikenteeseen myös jatkossa?

– Ukikyyti on saanut Ely-keskukselta avustusta yhteensä 80 000 euroa. Tuki on myönnetty liikennöinnin kokeiluun ja siitä saatavien tulosten hyödyntämiseen. Tukea ei saa varmaankaan enää, ellei ole esittää jotain uutta. Ely-keskus ei tue kaupungin sisäistä joukkoliikennettä, ellei ole kyse jostain Elykeskuksen hyväksymästä kokeilusta.