Pyörätietä Kalannin ja Kodjalan välille saadaan yhä odottaa

0
Kun Uusikaupunki- Laitila-tie kunnostettiin vuonna 2015, tehtiin siihen samalla myös tiemerkintäkokeilu. Kokeilu toi tien reunaan tärinäraidat, jotka kaventavat penkereitä. Niinpä pyöräilijöiden liikenneturvallisuus huononi merkittävästi. Pyörätie puuttuu väliltä Kalanti- Laitilan Kodjala

Varsinais-Suomen ELY-keskus on keskustellut Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien edustajien kanssa kantatien 43 liikenneturvallisuuden parantamisesta Kalannin ja Kodjalan välillä. Keskusteluissa on todettu, että puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen olisi merkittävin liikenneturvallisuutta parantava toimenpide, mutta sen toteuttamista joudutaan vielä odottamaan.

Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua Kalannin ja Kodjalan välille rakennettavan jalankulku- ja pyörätien kustannuksiin. Sen sijaan ELY-keskuksella ei ole rahoitusta alueellisten investointien toteuttamiseen, vaan keskuksen olisi saatava erillisrahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Hanke sisältyy Väyläviraston investointiohjelmaan osana maanteiden seudullisten pyöräily-yhteyksien kehittämisteemaa. Kehittämisteeman toimenpiteisiin ei kuitenkaan ole vielä myönnetty suunniteltua rahoitusta.

Kalannin ja Kodjalan väliltä puuttuvasta jalankulku- ja pyöräilyväylän lisäksi on paljon puhuttu ajoradan täristävistä tiemerkinnöistä. Vuonna 2015 ELY-keskus päätti toteuttaa tiemerkintäkokeilun kantatiellä 43, sillä tien liikenneturvallisuustilanne oli keskimääräistä heikompi.

– Erityisesti oli tapahtunut ajoneuvojen kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia. Tuolloin myös todettiin pyöräilijöiden määrä tiellä vähäiseksi. Sittemmin pyöräilyn merkitys on kasvanut ja pyöräilijöiden määrä kyseisellä tieosuudella on lisääntynyt.

– Kalannin ja Kodjalan välillä olevien täristävien tiemerkintöjen kokeiluhanke onkin tarkoitus päättää siinä vaiheessa, kun tie päällystetään uudelleen. Päällystyksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa, ELY-keskuksesta kerrottiin.

ELY-keskus aikoo tehdä ensi vuonna myös liikenneturvallisuustarkastuksen kantatielle 43 kokonaisuudessaan.

– Tässä vaiheessa tien liikenneturvallisuutta pystytään parantamaan ainoastaan muistuttamalla tienkäyttäjiä kaikki osapuolet huomioivalla ajotavalla. Keväällä kantatielle 43 Kalannin ja Kodjalan kohdille asennetaan vastaavanlaiset varoituskyltit kuin on kesällä toteutettu Saaristotielle ja Kustavintielle, tiedotti Varsinais-Suomen ELY-keskus.