Ukikyydille ei jatkorahoitusta –  Paikallisliikennettä tarkoitus kuitenkin kehittää

0
Nykymuodossaan olevan Ukikyydin taru loppui Uudessakaupungissa ensimmäiseen kokeiluvuoteen.

Tällä viikolla kokoontunut kaupunginvaltuusto käsitteli Ukikyyti-palvelun jatkoa runsaan tunnin ajan. Sinä aikana äänestettiin useamman kerran sekä käytettiin puheenvuoroja. Kaupunginvaltuusto kuitenkin päätti lopulta äänin 20–23, ettei Ukikyydin määrärahoja palauteta kaupungin ensi vuoden budjettiin.

Alun perin Ukikyydin määrärahat poistettiin ensi vuoden talousarviosta kaupunginhallituksen marraskuun kokouksessa. Ukikyydin jatkolle varatut 160 000 euroa poistettiin silloin äänestyksen jälkeen luvuin 7–4. Tästä syystä Ukikyyti-kokeilu päättyi jo joulukuun neljäs päivä. Ukikyydin palauttamista on kuitenkin toivonut esimerkiksi kaupungin vanhusneuvosto, jonka käynnistämä kuntalaisaloite Ukikyydin palauttamisesta keräsi kymmenessä päivässä liki 600 nimeä.

Matti Ankelo (pro Uki) teki maanantain valtuuston kokouksessa esityksen, jossa hän esitti, että jäljellä oleva puolen vuoden Ukikyyti-optio käytettäisiin ja rahat palautettaisiin budjettiin. Samalla hän toivoi, että valtuusto hyväksyisi ponnen paikallisliikenteen ideoinnin ja kehitystyön jatkamisesta.

– Matkojen hinnoittelussa olisi jatkossa hyvä noudattaa muiden kuntien keskimääräistä tasoa ja hinnoitteluperiaatetta, Ankelo lisäsi.

Ukikyyti on maksanut kaupungille Ankelon mukaan noin 22 000 euroa kuukautta kohden ja vuositasolla kutsukyytipalvelun hinnaksi veronmaksajille on tullut noin 264 000 euroa. Ukikyydillä oli viime keväänä käyttäjiä noin 80 päivässä. Luku kuitenkin putosi siinä vaiheessa, kun kahden euron kertamatkan hintaa korotettiin viiteen euroon.

Ari Saastamoinen (valtuustoryhmä Saastamoinen–Hento) totesi, että Ukikyyti-keskustelussa sekoitetaan joukkoliikenne ja taksiliikenne keskenään.

– Ukikyyti ei ole joukkoliikennettä, eikä sitä tehdä lain tarkoittamalla joukkoliikennevälineellä. Esitän, että Ukikyydille varatut määrärahat jätetään budjettiin ja käynnistetään suunnittelu hyvin rajatulle liikenteelle. Sitä saisivat käyttää yli 70-vuotiaat, yli 65-vuotiaat kansaneläkeläiset, liikuntarajoitteiset, näkövammaiset ja sotainvalidit. Kaupungin tulisi suunnata heille jokin kyläkyytityyppinen palvelulinja, mutta Ukikyyti-nimellä toimiva joukkoliikenne lopetetaan ja aloitetaan homma alusta. Tähän varattaisiin 150 000 euroa, Saastamoinen ehdotti.

SDP:n Heli-Päivikki Laurén , Jaana Reijonsaari-Korsman ja Mauri Pietilä sekä Petteri Pitkämäki (pro Uki) kannattivat Ankelon esitystä. Eero Hento (Saast.-Hento) kannatti Saastamoisen esitystä.

Valtuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (kesk.) asetti Ankelon ja Saastamoisen ehdotukset vastakkain ja oli äänestyksen aika. Äänin 17–5 ja 21 tyhjää valtuusto päätti, että Ankelon ehdotus voitti. Seuraavaksi Ankelon ehdotus ja kaupunginhallituksen pohjaehdotus siitä, että rahat poistetaan budjetista asetettiin vastakkain. Äänin 20–23 valtuusto päätti, ettei rahoja palauteta budjettiin.

Valtuusto myös hyväksyi keskustelun ja yhden muutoksen jälkeen yksimielisesti Ankelon ponnen ja liitti sen mukaan kaupungin talousarvioon. Talousarvioon siis kirjattiin, että valtuusto pitää tärkeänä sitä, että paikallisliikenteen ideointia ja kehitystyötä jatketaan.

– Paikallisliikenteessä tulisi pyrkiä hyödyntämään paikallisten henkilökuljetusalan yrittäjien tuottaman palvelutarjonnan mahdollisuuksia. Kehitetyn paikallisliikennemallin kuljetukset tulisi kilpailuttaa osana kaupungin ostaman joukkoliikenteen kokonaisuutta.

Kaupungin järjestämä paikallisliikenne ei kuitenkaan saanut välttämättä lopullista sinettiään tämän viikon valtuustossa, koska lokakuussa Jari Valkonen (ps.) teki valtuustoaloitteen, jossa hän esitti Vakka-Suomen alueen sisäisen ja yhteisen joukkoliikennehankkeen valmistelun aloittamista. Hän pohti sitä, että olisiko alueen yhteinen joukkoliikenne yhdistettävissä koulukyyteihin, Kela-lyyteihin ja Ukikyytiin.

Valkosen mukaan eri kuntien varoja yhdistämällä turvattaisiin tasa-arvoinen ja edullinen liikkuminen mahdollisimman monelle maakunnan asukkaalle. Hän heitti palloa käytännön kehitystyöstä yrityskehittämö Ukipoliksen suuntaan. Paikallis- tai joukkoliikennettä siis ainakin selvitetään ensi vuoden aikana kaupungissa.