Ukikyyti

0

Säännölliseen linjaliikenteeseen perustuva paikallisliikenteen järjestämisen malli ei nyky-Suomessa toimi Uudenkaupungin kokoisessa kaupungissa. Siksi meillä on innovatiivisesti kokeiltu Ukikyyti-kutsupalvelua. Se on herättänyt runsaasti positiivista kiinnostusta ja innostusta kautta koko Suomen. Jopa valtakunnallisella tasolla on suositeltu Uudenkaupungin esimerkin toteuttamista muuallakin.

Valitettavasti meillä ison osan poliittisten päätöksentekijöiden näköalattomuus on tuhoamassa koko lupaavan kehitystyön. Kaupunginhallitus päätti äänin 7–4 poistaa talousarvioesityksestä määrärahat Ukikyyti-kokeilun jatkamiselta ja vakiinnuttamiselta. Tämä vain kahden puolen vuoden mittaisen kokeilujakson jälkeen. Niistäkin jälkimmäinen pilattiin korottamalla kertalipun hinta kahdesta eurosta viiteen euroon, mikä karkotti hyvin alkaneen kokeilun käyttäjät ja yli kaksinkertaisti kyytikohtaisen tarvittavan tuen määrän.

Tämä on aivan liian lyhyt jakso käyttäjäkunnan löytymiseen ja vakiintumiseen ja luotettavien johtopäätösten tekoon. Hätiköidyn lopettamisen sijaan nyt tulisi panostaa Ukikyydin jatkokehitykseen. Esimerkiksi kertakyydin hinta tulisi palauttaa kohtuulliseksi 3 euroksi ja kytkeä siihen paluukyyti 2 tai 3 tunnin aikana. Näin toimitaan mm. pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Rauma alensi juuri kertalipun hinnan kolmesta kahteen euroon.

Paikallis- ja joukkoliikenne ei toimi missään – ei edes pääkaupunkiseudulla – ilman julkista taloudellista tukea. Uusikaupunki käyttää vuosittain noin 900 000 euroa koululais- ja linja-autovuorojen ostamiseen mm. Kalantiin, Pyhämaahan, Lokalahdelle, Laitilaan ja Turkuun. Ilman sitä Uudestakaupungista ei lähtisi ensimmäistäkään bussia. Keskustaajamakin ansaitsee kohtuullisen tasa-arvon nimissä oman osuutensa paikallisliikenteestä.

Valtaosalla Ukikyydin käyttäjistä ei myöskään ole varaa taksiin. Siksi se ei kilpaile taksiliikenteen kanssa ja vie paikallisten taksiyrittäjien leipää, pikemminkin päinvastoin. Hyvin hämmentävää onkin, että Ukikyytiä kilpailutettaessa yksikään paikallinen yrittäjä ei edes jättänyt tarjousta, erityisestä kehotuksesta huolimatta.

Ostoliikenne tullaan joka tapauksessa kilpailuttamaan uudelleen ensi toukokuussa. Yhdistämällä edelleen kehitetty Ukikyyti osaksi tätä kilpailutettavaa kokonaisuutta voitaisiin päästä kokonaistaloudellisesti hyvinkin kestävään kokonaisuuteen.

Pro Uusikaupunki ry on koko olemassaolonsa ajan toiminut vahvasti paikallisliikenteen aloittamiseksi ja kehittämiseksi. Tulen kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa esittämään 150 000 euron määrärahaa Ukikyydin jatkamiseksi joukkoliikenteen kilpailuttamiseen asti.

Matti Ankelo

Pro Uusikaupunki -valtuustoryhmän puheenjohtaja