Varha maksaa kiinteistövuokraa kaupungille liki 140 000 euroa kuukaudessa

0
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) maksaa jatkossa kaupungille vuokraa A-sairaalan tiloista 75 740,97 euroa kuukaudessa. Varhalle vuokrattavissa tiloissa toimii muun muassa avosairaanhoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, työterveys,terapeutit ja sosiaalitoimea.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) maksaa Uudellekaupungille kiinteistövuokraa 139 972,85 euroa kuukaudessa. Tällä summalla se vuokraa kaupungilta esimerkiksi osan Kalannin vanhainkotirakennuksesta, Merituulikodin, Pajalan työkeskuksen, Sakunkulman asuinrakennuksen, A-sairaalan tiloja eli avosairaanhoidon tilat, mielenterveys- ja päihdepalveluiden tilat, työterveyden, terapeuttien ja sosiaalitoimen tilat, Puustin, vanhuspalvelun ja Mörnen hallinnon tiloja sekä kouluterveydenhoidon tiloja.

Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 11 322 neliötä. Hyvinvointialue vuokraa tilat tammikuun alusta alkaen ja vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2025 loppuun, ellei niitä erikseen jatketa vuoden optiolla. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja se tarkastetaan vuosittain.

Kaupungin ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa myös todetaan, ettei hyvinvointialueella ole mahdollista kohteiden runsaan lukumäärän vuoksi toteuttaa kiinteistöissä soveltuvuustarkastuksia, mutta vuokrasopimus voidaan avata vuoden sisällä sopimuksen allekirjoitushetkestä uuden vuokran määrittämistä varten.

Tämä siis siinä tapauksessa, että kiinteistöissä on puutteita. Hyvinvointialueen mahdollisesti tarvitsemista muutostöistä kiinteistöön sovitaan erikseen ja ne huomioidaan vuokraa korottavina tekijöinä.

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita toimii nyt hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen lisäksi myös sellaisissa tiloissa, joissa kaupunki on vuokralla. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten säätiöiden omistamat tilat tai tilat, joista kaupunki on sopinut vuokrasopimuksen. Näiden sopimukset siirtyvät ensi vuoden alussa automaattisesti Varhan tekemiksi vuokrasopimuksiksi.

Kaupunki ja hyvinvointialue ovat tänä syksynä käyneet neuvotteluja vuokrasopimuksista. Aluksi kaupungin ja Varhan käsitykset rakennusten teknisistä arvosta poikkesivat toisistaan, mutta neuvotteluiden jälkeen tahot sopivat, että vuokrien määrittelyssä käytetään kaupungin laskelmien mukaista arvoa.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus hyväksyi Uudenkaupungin kaupungin ja Varhan väliset vuokrasopimukset ja valtuutti kaupungin teknisen johtajan Jari Nikkarin allekirjoittamaan ne.