Asiakas käyttää vain yhtä terveyskeskusta–Hyvinvointialueellakin terveyskeskus valitaan vuodeksi kerrallaan

0
Sote-aluepäällikkö Susanna Niemi asuu itsekin alue 1:n alueella Maskussa.

Vaikka Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) hoitaa koko maakunnan sote-palveluita, asiakas käyttää jatkossakin pääsääntöisesti asuinkunnassaan sijaitsevaa terveyskeskusta.

– Terveyskeskuksen vaihto-oikeus on vain kerran vuodessa. Laki on sama kuin ennenkin. Jos esimerkiksi työpaikan sijainnin vuoksi haluaa käyttää toisen kunnan alueella sijaitsevaa terveyskeskusta, sitä on sitten käytettävä seuraavan vuoden ajan, sote-aluepäällikkö Susanna Niemi kertoo.

Pääsääntöisesti Uudessakaupungissa mennään siis jatkossakin Uudenkaupungin terveyskeskukseen ja Laitilassa Laitilan terveyskeskukseen, vaikka sattuisi asumaan lähellä Vehmaata tai Mynämäkeä. Vain muutto toiseen kuntaan muuttaa tilanteen. Niemen mukaan silloin terveyskeskus muuttuu automaattisesti.

Niemi korostaa, että mikään muukaan ei asiakkaan näkökulmasta muutu. Palvelut löytyvät samoista paikoista kuin ennenkin.

– Varha on hallinnollinen muutos, hän kiteyttää.

Niemi johtaa sote-keskusta, johon kuuluvat avoterveydenhuolto, toimintakykyä tukevat palvelut, perhekeskus, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä suun terveydenhuolto.

– Suun terveydenhuollossa vastuulleni kuuluu läntinen alue eli alue 1:n lisäksi myös alue 5 eli Naantali ja Raisio.

Varhan alueella 1 eli Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan, Kustavin, Taivassalon, Vehmaan, Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun alueella toiminta on Niemen mukaan hyvällä tasolla.

– Työvoimatilannetta ei voi sanoa loistavaksi, mutta on se ihan hyvä. Täällä pärjätään yllättävänkin hyvin, vaikka käytännössä moni tekee vielä tällä ylimenokaudella kahta työtä, vanhaa ja uutta, hän sanoo. Ylimenokautta on tämä alkuvuosi.

Vakka-Suomessa on ollut avoinna virkoja ja toimia sote-puolelle. Mikä tilanne nyt on?

– Meillä on aika hyvin paikat täytetty, mutta tilanne elää koko ajan. Kun yksi paikka saadaan täytettyä, niin joku taas lähtee. Sen huomaa, että sote-alalla on liikehdintää.

Suurin pula on psykologeista ja toimintaterapeuteista. Se ei koske vain tätä aluetta, vaan koko Varhaa.

Hyvinvointialueita suunniteltaessa puhuttiin työntekijöiden palkkojen harmonisoinnista. Esimerkiksi Laitilan kaupunki on takavuosina houkutellut esimerkiksi hoitajia muita paremmalla palkkauksella.

Niemi ei osaa sanoa, millä aikataululla palkkojen harmonisointi etenee. Se on palkkahallinnon asia.

– Mutta sitä olen miettinyt, että hyvät joukkoliikenneyhteydet maakuntaan tarvitaan. Alalle tulevat nuoret ovat usein julkisen liikenteen varassa. Tämä on tullut vastaan Akselissa.

Niemen mukaan Varhan aloitus on sujunut hyvin, vaikka it-puolella on ollut tekemistä. Esimerkiksi alue 1:n työntekijät ovat käyttäneet vielä kunnan tietokoneita, kun Varhan koneita ei vielä ole käytössä. Henkilöstöltä on tullut lähinnä kyselyitä.

– Tiedonjano on ollut valtava, mutta pääasiassa kukaan ei ole valittanut mistään. Tuntuu, että on enemmänkin innostunut ilmapiiri.

Asiakkailta ei ole tullut minulle asti toistaiseksi mitään palautetta. Sen voi tulkita niin, että palvelut ovat toimineet kuten ennenkin – ja juuri niin sen piti mennäkin.

Fakta


Hoitajalle maksutta, lääkärille maksu


Terveyskeskuksen hoitajan vastaanotolle pääsee jatkossakin maksutta.

Lääkärin vastaanotosta peritään maksu. Asiakas voi valita kertamaksun tai että maksaa kolmesta ensimmäisestä käynnistä. Yhden käyntikerran maksu on 20,90 euroa, vuosimaksu on 41,80 euroa. Alle 18-vuotiailta maksua ei peritä.

Sote-aluepäällikkö tulee Akselista

Teija Uitto

Varhan alue 1:n sote-aluepäällikkönä aloitti vuodenvaihteessa Susanna Niemi.

Niemi on työskennellyt Perusturvakuntayhtymä Akselissa työikäisten palvelualuejohtajana.

– Itse työ on aika lailla samantyyppistä, mitä olen tehnyt Akselissa, mutta alue laajenee. Alue 1:n väestömäärä on 53 000 ja työntekijöitä on noin 350.

Niemi sai tietää valinnastaan sote-aluepäälliköksi jouluviikolla. Hänen alaisuuteensa tulevat palvelupäälliköt on valittu sen jälkeen.

Sote-aluepäällikön työ on liikkuvaa. Esimerkiksi viime viikolla Niemi teki työpäivänsä Mynämäessä, Vehmaalla, Laitilassa ja Uudessakaupungissa. Niemen mielestä kiertäminen on tärkeää, jotta työntekijät ja työkulttuuri tulevat tutuiksi. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on luoda Varhan alueelle yhtenäinen työkulttuuri ja tasalaatuiset palvelut.

Jo tähän mennessä hän on havainnut, että entisen U-soten alueella on ollut enemmän erikoislääkäripalveluja kuin Akselissa.

Niemi ei ennakoi, minkälaiseksi palvelut myöhemmin muotoutuvat.

– Varhan palvelustrategia valmistuu ensi syksynä. Siihen asti toimitaan kuten ennenkin. Mutta sen olen jo pannut merkille, että joka paikassa on todella osaavia ihmisiä ja työmotivaatio tuntuu olevan korkealla.