Ikääntyneille yhdenvertaiset palvelut joka kuntaan– Sakunkulman toimintaan muutoksia

0
Kirsi Routi-Pitkäsellä on ainakin vielä työhuone Mörnessä, mutta hän kiertää myös muita yksiköitä.

Kirsi Routi-Pitkänen on tuttu ihminen Uudessakaupungissa, sillä hän on johtanut Uudenkaupungin ikääntyneiden palveluita. Nyt hänen vastuullaan on paljon isompi väestöpohja ja työntekijäjoukko. Routi-Pitkänen on valittu sote-alue 1:n eli Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan, Kustavin, Taivassalon, Vehmaan, Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun alueen ikääntyneiden palveluiden aluepäälliköksi.

– Ikääntyneiden palveluihin kuuluvat asumispalvelut ja kotihoitopalvelut. Olen aloittanut kiertämällä tätä aluetta ja tutustumalla, miten ne nyt on hoidettu kunnissa.

Routi-Pitkänen kertoo, että alueella on vielä esimerkiksi toimivia vanhainkoteja, kun Uudessakaupungissa on jo siirrytty kokonaan asumispalveluihin.

– Ikääntyneiden palveluiden yhdenvertaistamista tehdään vähitellen. Ensimmäisenä vaiheena olivat yhtenäiset asiakasmaksut, omaishoidon palkkiot ja palvelujen myöntämisen perusteet, joista päätökset saatiin loppuvuodesta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle (Varha) on perustettu ikäihmisiä varten keskitetty asiakas- ja palveluohjauksen yksikkö. Tämä yksikkö palvelee koko Varhan aluetta. Yksiköstä saa ohjausta ja neuvontaa ikääntyneiden palveluista ja sitä kautta järjestetään tarvittaessa myös palvelutarpeen arviot. Palvelut järjestetään sillä alueella, missä asiakas asuu.

Jatkossa monen asian voi hoitaa verkossa, kuten esimerkiksi palvelusetelituottajien haun tai omaishoitajan tukiasiat.

– Ensin tuottajien on ilmoittauduttava PSOP-palvelusetelijärjestelmään ja sitten palvelusetelin saanut asiakas voi valita sieltä itselleen palvelun tuottajan, Routi-Pitkänen sanoo.

– Missään nimessä näistä ei tarvitse yhtään huolestua. Ellei käytössä ole tietokonetta tai älykännykkää, asioiden hoito onnistuu kyllä myös muulla tavoin. Kaikki kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut ovat edelleen olemassa ja kaikessa neuvotaan.

Ikääntyneiden palveluille on laadittu kolme tärkeää strategista tavoitetta: laitospalvelut puretaan 31.12.2027 mennessä, samanaikaisesti vahvistetaan kotihoitoa ja yhteisöllistä asumista.

Vuoden 2023 aikana laaditaan kuntouttavan arviointiyksikön toimintamalli ja suunnitelma sen käyttöönotosta. Yhteistyössä sairaalapalveluiden kanssa toteutetaan vuodeosastopaikkojen, ikääntyneiden hoivapaikkojen ja kotisairaalatoiminnan yhteensovittaminen ja optimoidaan sairaalapalveluiden ja vuodeosastojen paikkamäärää.

– Uudenkaupungin KotiKuunarin ja Kuunarin arviointi- ja kuntoutustoiminnan mallista ollaan oltu kiinnostuneita Varhassa. Sitä voidaan hyödyntää uuden mallin suunnittelussa.

Routi-Pitkänen kertoo, että se on hämmästyttänyt Varhassa, ettei Uudessakaupungissa ole juuri ollut jonoja edes asumispalveluihin. Varhassa on pantu merkille, että U-soten alueella on ollut toimivat hoitoketjut.

– En halua tätä nyt niin kovin nostaa esille, muuallakin on tehty hyvää työtä, mutta eittämättä meillä on tässä onnistuttu, Routi-Pitkänen toteaa.

Varhassa on pyrkimys löytää parhaat mahdolliset toimintatavat. Uudistuksia on tulossa, mutta ne on ajateltu asiakkaan näkökulmasta toimiviksi.

– Yksi hieno uudistus on, että omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajalta ei peritä maksua hoidettavan hoidosta. Se toivottavasti kannustaa omaishoitajia pitämään nuo ansaitut vapaat ja huolehtimaan omasta jaksamisestaan.

Routi-Pitkänen myöntää, että palveluiden yhdenvertaistamisessa on aikamoinen työ, kun kunnat ovat olleet niin erikokoisia ja palvelut on rakennettu sen mukaan. Esimerkiksi alueen pienimmissä kunnissa yksi ihminen on voinut huolehtia palvelutarpeen arvioinnit, omaishoidontuet ja toiminut sekä ympärivuorokautisen hoidon että kotipalvelun esimiehenä.

– Nyt toimintamalli muuttuu, kun organisaatio uudistuu.

Oman haasteensa tuo se, että osa niistä toimisto- ja palvelusihteereistä, jotka ovat kunnissa hoitaneet myös sote-asioita, ovat jääneet kuntiin töihin.

– Pitää arvioida, riittävätkö nämä Varhaan siirtyneet vai tarvitaanko uusia lisää.

Pääasiana kaikessa on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut.

Ikääntyneiden määrä


Alueella 1 (Uusikaupunki, Laitila, Pyhäranta, Kustavi, Taivassalo, Vehmaa, Mynämäki, Nousiainen ja Masku) on 6 239 yli 75-vuotiasta. (Tilanne 31.12.2021)

Saman verran ikäihmisiä on alueella 2 (Loimaa, Oripää, Pöytyä, Aura, Lieto, Marttila ja Koski Tl)

Lähde: Varha

Sakunkulman toimintaan muutoksia

Teija Uitto

– Palvelustrategian, joka sisältää palveluvalikoiman ja suunnitelman, pitäisi valmistua syyskuun loppuun mennessä. Vasta sitten alkaa palveluiden yhdenvertaistaminen, ikääntyneiden palveluiden aluepäällikkö Kirsi Routi-Pitkänen korostaa.

Tarkastelun alle tulevat monet toiminnot, jotka nyt ovat olemassa. Esimerkiksi Sakunkulmaa kehitetään jatkossa enemmän siihen suuntaan, miten päiväkeskukset muissa kunnissa toimivat.

– Meillä on ollut tähän asti Sakunkulmassa avointa päivätoimintaa. Kuka vaan on voinut tulla, eikä toiminta ole ollut maksullista.

Tähän todennäköisesti tulee muutos, sillä julkisin varoin ylläpidetyt päiväkeskukset tarjoavat kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa yleensä niille asiakkaille, jotka ovat käyneet läpi palveluntarpeen arvioinnin ja joille on tehty palvelun myöntämisestä päätös. Lisäksi toiminta on maksullista.

– Arvioitavaksi tulee, minkä verran Sakunkulmassa voi jatkossa olla avointa päivätoimintaa, Routi-Pitkänen kertoo.

Muutosten aikataulusta ei ole vielä tietoa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän