Jätetaksa

0

5.1.2023 tekstaripalstalla kysyttiin, menikö Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämien jätehuoltomaksujen ja erityisesti lietteenkäsittelymaksujen yhtenäistäminen mielestäni oikein.

Ensiksi totean, että tieto mm. lietteen käsittelymaksun kuten myös ns. jätteen aluekeräysmaksun huomattavasta korotuksesta pitää valitettavasti paikkaansa. Maksut näiden osalta nousevat merkittävästi eikä siihen kukaan voi olla tyytyväinen.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vastaa 18 kunnan jätehuollosta. Lautakunnassa on lisäkseni 11 muuta jäsentä. Uusikaupunki liittyi Lounais-Suomen jätehuollon jäseneksi 1.1.2022. Käytännön toiminnasta vastaa Lounais-Suomen jätehuolto Oy. Yksittäisenä lautakunnan jäsenenä voin vaikuttaa tehtäviin päätöksiin, mutta äänestystilanteessa vaikutusmahdollisuuteni on vähäinen.

Maksupäätöstä tehtäessä olin tietoinen päätöksen vaikutuksista. Maksujen yhtenäistämistä sinällään on lähtökohtaisesti pidettävä koko LSJH:n toiminnan kannalta perusteltuna ja tasapuolisena.

Se, etten asiaan puuttunut perustui erityisesti siihen oikeuskäytännössä vallitsevaan vahvaan periaatteeseen, että samasta asiasta tehtävien päätösten tulee olla yhdenmukaisia eli samasta asiasta ei päätetä kahteen kertaan. Lietteen käsittelymaksun yhdenmukaistamisesta koko LSJH:n alueella on tehty päätös Turun HO:ssa 11.2.2020 (20/0009/1). Hallinto-oikeuden ratkaisu koski päätöstä, jonka perusteella Salon lietteenkäsittelymaksut nousivat merkittävästi käsittelymaksujen yhtenäistämisen seurauksena.

Se, että olisin taksapäätöstä tehtäessä äänestänyt asiasta tai, että päätöksestä kannattaisi valittaa, olisi siten vastoin edellä selostettua päätöstä ja oikeuskäytännön periaatetta eli olisi kuin hakkaisi päätä seinään.

Onneksi osa jätehuollon maksuista myös taksapäätöksen seurauksena aleni (mm. perusmaksu). Toivottavasti myös jätehuoltopalvelut Uudessakaupungissa paranevat Remeon yhteyteen juuri avatun LSJH:n jäteaseman ansiosta.

Kimmo Nevavuori

Uudenkaupungin edustaja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa