Kaupungilta ei peritä valtionavustusta takaisin – Ratkaisu koskee Viikaisten koulun ja Uudenkaupungin lukion keittiön ja ruokailutilan peruskorjaukseen saatua avustusta vuonna 2011

0
Viikaisten koulun keittiö- ja ruokailutiloja remontoitiin aikoinaan kaupungin saamalla valtionavustuksella.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (Avi) tuoreen päätöksen mukaan kaupunki ei joudu maksamaan takaisin sille vuonna 2011 myönnettyä valtionavustusta. Tapaus liittyy Viikaisten koulun ja Uudenkaupungin lukion peruskorjauksiin, jotka tehtiin keittiössä ja ruokailutilassa. Kaupunki sai remontteihin 438 500 euroa valtionavustusta.

Valtionavustus myönnettiin Opetus- ja kulttuuritoimen varoista ja avustuksen ehdoissa todetaan, että jos valtionavustuksella hankittu omaisuus luovutetaan toiselle tai, jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi, on valtionavustus palautettava valtiolle.

Kaupunki on toimittanut syyskuussa 2021 Lounais-Suomen aluehallintovirastolle ilmoituksen tilojen käytön lopettamisesta ja valtionavustuksen käytön muutoksesta. Avi pyysi kaupungilta lisäselvityksiä, johon kaupunki vastasi. Lisäksi Avi toimitti kaupungille kuulemiskirjeen, johon kaupunki lausui.

Kaupunki ilmoitti Aville, että koulurakennukset on purettu ja keittiö- ja ruokailutiloja varten on hankittu väistötilat samalle koulumäelle. Samalla kaupunki on ilmoittanut myös uudisrakennuksesta eli monitoimijatalo Wintteristä, johon keittiö- ja ruokailutilat vuodesta 2025 alkaen sijoittuvat.

Vaikka valtionavustuksella remontoitujen tilojen toimintaa on siirretty tilapäisesti koulurakennukseen, joka ei täytä valtionavustuksen myöntämisen edellytyksiä, tuotetaan kyseistä palvelua edelleen kaupungin omana toimintana ja aiemmassa laajuudessaan. Lisäksi kaupunki vastaa toiminnassa tarvittavista tila- ja henkilöstökustannuksista.

Avi käsitteli valtionavustuksen mahdollista takaisinperintää, mutta päätti, että tässä tapauksessa Uudenkaupungin tilanne täyttää erityisen painavan syyn kriteerit, eikä avustusta peritä takaisin. Valtionavustus on myönnetty yli 10 vuotta sitten, joten Avi pitää avustuksen täysimääräistä tai osittaista takaisinperintää kokonaisuudessaan kohtuuttoman ankarana ja epäoikeudenmukaisena olosuhteiden muutokseen nähden julkinen etu huomioiden.