Kulttuuri elinvoimatekijänä

0

Uudenkaupungin Sanomissa oli 17.1.2023 kaksi kulttuuriin liittyvää mielipidekirjoitusta. ”Hengen” kulttuuria edusti Silvia Koski esittäessään Uudenkaupungin ainutlaatuisen kulttuuriperinteen hyödyntämistä, ja ”ruumiin” kulttuuria edusti Ritva Elomaa tuodessaan esille liikunnan merkityksen kansanterveydelle. Kirjoittajat ovat perussuomalaisia, ja ehkäpä poikkeuksia omassa viiteryhmässään.

Nimittäin puolueista perussuomalaiset erottuvat vähiten kulttuurimyönteisinä Kantar Publicin vuoden 2022 kyselyssä, joka toteutettiin kahdeksannen kerran. Suurin yksimielisyys on siitä, että kulttuuripalveluja tulee tarjota kaikille. Selkeä enemmistö, 76 % pitää kulttuuria kansalaisen peruspalveluna. Valtaosa pitää kulttuuripalveluita hyvänä keinona lisätä turismia. 82 % on vähintään jokseenkin sitä mieltä, että ”hyvin toimivat kulttuuripalvelut ovat vetovoimatekijä, joka houkuttelee matkailijoita paikkakunnalle”.

Valtaenemmistön (82 %) mielestä kulttuuripalvelut ovat omalle kotipaikkakunnalle tärkeä elinvoimatekijä. Enemmistö pitää lisäksi jokseenkin selviönä, että kunta huolehtii alueensa kulttuurista. Neljän viidesosan (81 %) mielestä oman kotipaikkakunnan ”on panostettava hyviin kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluihin”.

Kulttuurilla tarkoitetaan yhteisön tai ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta. Voidaan puhua myös hengen ja ruumiin kulttuurista. Viimeksi mainittu sisältää liikunnan (urheilu ml.) kaikki muodot.

Kulttuuri onkin saanut liian suppean käsite- ja toimintaympäristön. Kulttuurialaan lasketaan esimerkiksi (opetushallitus, ammattikoulutus) kuuluviksi käsi- ja taideteollisuus, audiovisuaalisen viestintä, kuvallinen ilmaisu, tanssi- musiikki- ja sirkusalat. Meillä on opetus- ja kulttuuriministeriö, vaikka kulttuuriministeriö riittäisi kattamaan koko toiminta-alan.

Kunnissa on taasen omaksuttu käyttöön sivistystoimiala, joka sisältää usein varhaiskasvatusta, opetusta, liikunta- ja nuorisotyötä sekä kulttuuria. Kulttuuria kaikki tyynni!

Soteuudistuksen jälkeen Uudenkaupungin keskeisin tehtävä onkin koko kulttuurialansa kehittäminen. Siitä on hyvä rakentaa elinkeinotoiminnan yksi ”keihäänkärki”.

Hannu Luotola