Kyläyhdistys Hakavan ukrainalaiskorvauksista ei vielä päätöstä – Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun

0
Kyläyhdistys Hakava omistaa Hallun koulun, joka on toiminut ukrainalaisten asuinpaikkana.

Kalannin Hallun, Kallelan ja Varhelan alueen kyläyhdistys Hakava on pyytänyt kaupungilta avustusta ukrainalaisten tilapäisestä majoittamisesta syntyneisiin kustannuksiin. Hakavan korvausanomuksessa oli kahdeksalta kuukaudelta eritelty Hallun koulun majoituskäytöstä syntyneitä kustannuksia yhteensä 15 960 euroa.

Kaupungissa linjattiin helmikuussa 2022, että aikuisten vastaanotto Arvo vastaa Venäjän hyökkäyssotaa paenneiden ukrainalaisten vastaanotosta ja koordinoinnista varautumisen näkökulmasta.

Sen jälkeen kaupunki selvitti mahdollisia majoitustiloja kaupungissa. Öljylämmitteinen Hallun koulu oli esillä yhtenä vaihtoehtona ja tiloihin tehtiin tutustumiskäynti. Tutustumiskäynnillä sovittiin, että kaupunki palaa asiaan, jos majoitustarvetta esiintyy.

Ukrainalaiset olivat kuitenkin omatoimisesti majoittuneet Hallun koulun tiloihin. Kaupunki oli kehottanut heitä olemaan yhteydessä Arvoon, jotta majoitus olisi mahdollista siirtää autotehtaan lähellä oleviin moduuleihin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Kaupunki teki Maahanmuuttovirasto Migrin kanssa kuntasopimuksen toukokuussa 2022 tilapäisen majoituksen osalta ja siinä sovittiin moduulit ukrainalaisten majoitustiloiksi. Näiden osalta kaupunki voi siis hakea korvauksia Migriltä.

Tilapäisen suojelun statuksen omaavat ukrainalaiset kuuluvat vastaanottokeskuksen asiakkaiksi ja heidän majoittamisekseen on kunnalla oltava sopimus Migrin kanssa. Ukrainalaiset, jotka ovat itsenäisesti majoittuneet esimerkiksi maatiloille, kuuluvat yksityisen majoituksen piiriin, josta ei makseta korvauksia majoittajille.

Korvausasiaa käsiteltiin maanantain kaupunginhallituksessa ja sosiaalilautakunnan hallitukselle tekemänä pohjaesityksenä oli, että Hakavalle korvattaisiin viime vuodesta 10 360 euroa. Keskustelun kuluessa Laura Kontu (kok.) kuitenkin esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Hänen ehdotustaan kannatti Rauno Aaltonen (kesk.).

Asian palauttamisesta äänestettiin ja pohjaesitys sai 2 ääntä, Kontun ehdotus 7 ääntä ja 2 jäsentä äänesti tyhjää. Pohjaesityksen kannalla olivat Heli-Päivikki Laurén (sd.) ja Hanna Vuola (kesk.). Kontun tekemän ja Aaltosen kannattaman ehdotuksen takana heidän lisäkseen olivat Seppo Nikula (kok.), Jari Valkonen (ps.), Janne Sjölund (sd.), Sami Virtanen (ps.) ja Raimo Löfstedt (kok.). Tyhjää äänestivät Kari Koski (sd.) ja Merja Koski (sd.). Kaupunginhallitus päätti siis äänestyksen jälkeen palauttaa asian valmisteluun.