Mitä me tavoittelemme suomalaiselta koulutukselta

0

Entinen kansallisen ylpeydenaihe,koulutusta mittaavat Pisa-tulokset,ovat laskeneet alaspäin. Viimeisimmissä mittaustuloksissa Suomi on OECD-maiden joukossa lukemisessa ja luonnotieteissä kolmas ja matematiikassa yhdestoista.

Syyllisiksi on ehditty nimetä digilaitteet,vapaa kasvatus,koulutusleikkaukset sekä maahanmuutto.

Keskustelussa helposti unohtuu se seikka, että Pisa-tulokset eivät ole koultuksen tavoite, vaan yksi mittari, jolla koulutuksen onnistumista mitataan.

Suomen koulujen opetustavoitteisiin kuuluvat sosiaalisten taitojen kehittäminen, itsenäisyyteen kasvattaminen, eritasoisten oppijoiden huomioiminen sekä arvokysymysten vahvempi esiin tuominen.

Ennen kuin tehdään suuria muutoksia, on oltava yhteisymmärrys siitä, mitkä ovat meidän taivoitteemme peruskoulutukselle. Voidaanko Pisa-tutkimuksissa hyväksyä vain huipun tuntumassa oleva sijoitus, jos vastineeksi saadaan jotain muuta arvokasta?

Yksi aiempien Pisa-tutkimustulosten havaintoja oli, että eriarvoisuus taloudellisessa tilanteessa heijaistuu aiempaa vahvemmin myös koulumenestykseen.

Tästä syystä on tärkeää tehdä sellaista koulutuspolitiikkaa millä tämä saadaan vältettyä.

Nykyinen hallitus on lähtenyt tekemään korjaavia liikkeitä muun muuassa toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ja oppivelvollisuuden pidentäminen 18 vuoden ikään.

Säästöjen tuhoisat vaikutukset koulumenestykseen ovat kiistättömät. Leikkaukset pakottavat kuntia suurentamaan luokkakokoja. Isoissa ryhmissä kärsivät koulussa hyvin menestyvät mutta myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Uupuvista opettajista puhumattakaan.

Uuden innovointi meidän koulumaailmassa on tärkeää. Peliteollisuuden puolella suomalaiset innovaatiot loistavat kansainvälisesti. Ei voi olla mahdotonta kehittää ohjelmistoja ja alustoja jotka todella tukevat lukutaitoa ja ongelmaratkaisua. Meidän on myönnettävä digitalisaatio on tullut jäädääkseen.

Pisa-menestystä ei saavuteta äkkiliikkeillä tai populistisilla kampanjoilla. Asian ratkomiseen tarvitaan kunnollista tulevaisuuden visoita. Samaa osaamista jota koulutkin haluaa nuorille opettaa.

Heli-päivikki Laurén

sairaanhoitaja

aluevaltuutettu