Päivystyksenruuhkissa ei ole kysymys päivystyksen, vaan perusterveydenhuollon toimimattomuudesta

0

Yhteispäivystysten ruuhkautuminen ja koko päivystysketjun haasteet tuntuvat jääneen pysyviksi. Vuosia sitten päivystysuudistuksen myötä kaupunkien vastuulla olleet terveyskeskusten päivystykset käytännössä lopetettiin ja siirryttiin ns. yhteispäivystyksiin. Kuntien oli tarkoitus hoitaa potilaat päivisin ja vastuun siirtyä yhteispäivystyksiin iltaisin ja viikonloppuisin.

Oma terveysasema on siis ensisijainen hoitopaikka sairastumistapauksissa ja päivystys on tarkoitettu välitöntä hoitoa edellyttämää sairautta tai vammaa varten, jota ei voida siirtää ilman tilan pahenemista tai vamman vaikeutumista. Perusterveydenhuolto on kuitenkin niin pahasti aliresursoitu, että potilaat eivät saa aikoja, varsinkaan kiireaikoja.

Tästä johtuen potilaat menevät pahasti ruuhkautuneeseen yhteispäivystykseen. Päivystykseen tulisi kuitenkin ohjautua vain sinne kuuluvia potilaita. Terveyskeskusten kiirevastaanottoa tulee lisästä ja vastaanottoja on saatava myös ilta-aikoihin.

Vanhukset käyttävät päivystystä paljon. Tulosyyt eivät kuitenkaan vaadi aina päivystyskäyntiä, vaan ratkaisu löytyisi kotihoidosta. Huonokuntoiset vanhuksemme joutuvat olemaan liian vähäisen kotihoidon turvin kotona, vaikka kunto edellyttäisi ympärivuorokautista hoivaa.

Iäkkäiden palveluihin tulee osoittaa riittävät terveydenhuoltopalvelut, jotta tarpeettomia päivystyskäyntejä ja sairaalajaksoja voidaan vähentää. Aktiivihoidon piirissä olevat vanhukset tulee hoitaa nopeasti ja saada oikeaan jatkohoitopaikkaan ilman esteitä. Nyt tilanne on täysin päinvastainen. Vanhuksemme odottavat ruuhkaisissa päivystyksissä jatkohoitoon, koska terveyskeskusten vuodeosastoilla odotetaan jatkohoitoon hoivapaikoille.

Valitettavan usein vanhus, joka odottaa paikkaa hoivapaikalle, joutuu siirtymään päivystyksestä jopa erikoissairaanhoidon vuodepaikalle, jotta päivystyksen ruuhkaa saadaan purettua sitä tarvitseville. Tämä taas aiheuttaa erikoissairaanhoidon jonojen kasvua, koska vanhus vie paikan esim. leikkauspotilaalta.

”Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan”. Oikeiden palvelujen saaminen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa ei perusterveydenhuollon osalta onnistu julkisen terveydenhuollon resursseilla. Taataksemme päivystysten toiminnan tuleekin perusterveydenhuollon toiminta taata yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa.

Teija Tiusanen

Elina Suonio-Peltosalo

Aluevaltuutettu, Kokoomus