Palveluverkosta esitys tulossa – Aluehallitus seuraa valmistelua

0
Palveluverkkoesitys on valmisteilla.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle valmistellaan palvelustrategiaa valmistelu nyt laajalla rintamalla. Aluehallitus sai tiistaina kokouksessaan tiedon valmistelun alustavasta aikataulusta ja samalla valmistelutyön tavoitteista.

Palvelustrategia on tarkoitus valmistella niin, että erityistä huomiota saavat ne 5-8 keskeisintä palvelukokonaisuutta, joissa on suurimmat asiakasmäärät tai joiden aiheuttamat kustannukset ovat merkittävimmät. Palvelustrategian rinnalla valmistellaan myös esitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkosta. Nykytilan analyysit ja esitykset valmistuvat helmikuun ja maaliskuun aikana. Valmistelutyön pohjalta laaditut esitykset tulevat päätöksentekoelinten, palvelutuottajien, järjestöjen, henkilöstön ja muiden sidosryhmien arvioitavaksi ja käsiteltäväksi huhtikuusta alkaen. Aluehallitus vahvisti valmistelun toteuttamistavan tiistain kokouksessaan.

Aluehallitus seuraa palvelustrategian valmistelua omissa kokouksissaan ja valtuusto saa kuukausittain tietoa valmistelun etenemisestä. Myös aluehallituksen puheenjohtajisto kuulee säännöllisesti valmistelun etenemisestä. Muita Varhan toimielimiä osallistetaan palvelustrategian valmisteluun erikseen päätettävinä aikoina. Lopullisen päätöksen sekä palvelustrategiasta että palveluverkosta tulee tekemään aluevaltuusto.