Vakka-Suomeen suunnitellaan yhteistä vesihuoltoyhtiötä

0
Jäteveden käsittely on tarkoitus keskittää Häpönniemen puhdistamolle.

Vakka-Suomessa tähdätään vesihuollossa yhteistyöhön, joka johtaisi lopulta alueen kuntien yhteisesti omistaman vesihuoltoyhtiön perustamiseen. Viime vuoden lopussa valmistuneen Vakka-Suomen alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan yhtiö voitaisiin perustaa 2030–2035.

Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että alueen nykyiset vedenhankintaratkaisut riittävät myös tulevaisuuden tarpeisiin, mutta uusilla toimilla lisättäisiin talousveden toimittamisvarmuutta.

Vakka-Suomen vesihuoltoyhteistyötä on tarkoitus tehostaa aluksi sopimusperusteisesti niin, että laitokset sopivat yhteistyöstä kahden välisin sopimuksin, siitä siirryttäisiin operointimalliin ja sitten lopulta yhteisen yhtiön perustamiseen.

Kehittämissuunnitelman lähtökohtana on talousveden toimittamisen toimintavarmuuden tehostaminen. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan tätä on tarkoitus tehdä rakentamalla uusia putkiyhteyksiä. Uudenkaupungin ja Laitilan välillä putki jo on, mutta sen tilalle rakennettaisiin uusi, suurempi putkiyhteys. Lisäksi uusia putkiyhteyksiä on suunniteltu väleille: Kaitainen, Kustavi – Vehas, Taivassalo, Lempoinen, Taivassalo – Rautila, Vehmaa sekä Ihode, Pyhäranta – Untamala, Laitila.

Vesijohtolinjoille rakennettaisiin myös uusia paineenkorottamoja sekä alavesisäiliöitä. Näiden hankkeiden yhteiskustannukset olisivat noin 20 miljoonaa euroa.

Koko Vakka-Suomen alueen vedenhankinta on ajateltu myöhemmin turvattavan joko Raumalta tai Turun Seudun Vesi Oy:ltä ostettavan lisäveden turvin. Näiden hankkeiden toteuttaminen edellyttäisi uusia putkilinjoja Rauman ja Laitilan tai Mynämäen ja Uudenkaupungin välille. Vakka-Suomen alueen vedenhankinnan turvaaminen alueen ulkopuolelta tulevalla varavedellä nostaisi kustannuksia noin 10 miljoonalla eurolla.

Suunnitelmassa esitetään, että alueen pienimmät kunnalliset jätevedenpuhdistamot lakkautetaan lähitulevaisuudessa. Jatkossa kaikki jätevedet johdettaisiin käsiteltäväksi Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle Uuteenkaupunkiin. Ensimmäisinä lakkautettaisiin Rautilan ja Ihoden jätevedenpuhdistamot, myöhemmin Taivassalon ja Vehmaan jätevedenpuhdistamot poistettaisiin käytöstä ja rakennettaisiin siirtoviemärit Uuteenkaupunkiin.

Kehittämissuunnitelma on laadittu vuoteen 2050 asti. Suunnittelutyön on tehnyt Sweco Finland Oy. Suunnitelma on lausuntokierroksella alueen kunnissa ja yhteistyötahoilla. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan lausuntojen perusteella päätetään toteutettavista toimenpiteistä ja aikatauluista.