Varhan aloituksessa ollut it-ongelmia–Aluehallitus kiitti henkilöstöä jaksamisesta isossa muutoksessa

0
Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueelle omistajaohjauksen periaatteet. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on muun muassa Laitilan Terveyskodin osakas.

Aluehallitus sai kevätkauden ensimmäisessä kokouksessaan, tiistaina, kattavan selvityksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) palvelutuotannon käynnistämisestä. Startissa on ollut ongelmia lähinnä teknisellä puolella. Tekniseen tukeen on alkuvuoden aikana tullut noin tuhat yhteydenottoa päivässä. Ilmenneistä häiriöistä yli 70 prosenttia on saatu ratkaistua nopeasti ja työ jatkuu.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi aluehallitukselle, että kaikki yhteydenotot ristiintaulukoidaan, jotta varmistetaan pulmien ratkaisu tärkeysjärjestyksessä. Aluehallitus kiitti henkilökuntaa, joka korkealla työmoraalilla jaksaa hoitaa työnsä suuren muutoksen keskellä.

Aluehallitus päätti marraskuussa omaishoidon tuen myöntämisperusteista ja hoitopalkkioista. Nyt aluehallitus hyväksyi yksityiskohtaisen toimintaohjeen toimintakäytäntöjen yhtenäistämiseksi koko hyvinvointialueella. Omaishoidon tuen sijaishoitajille päätettiin maksaa saman suuruisia kulukorvauksia kuin lyhytaikaisessa perhehoidossa on vuoden alusta lähtien maksettu. Osa hyvinvointialueen kunnista on maksanut omaishoidon tuen sijaishoitajille palkkion lisäksi kulukorvauksia.

Omaishoitajien sijaisten varsinaisista palkkioista päätettiin jo marraskuussa. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen. Varhan hallitus linjasi syksyllä, että määrärahojen riittävyyttä tarkkaillaan ja tilanteeseen reagoidaan tarvittaessa.

Aluehallitus hyväksyi tiistaina myös hyvinvointialueelle omistajaohjauksen periaatteet sekä konserniohjeen. Varha voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee palvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen järjestämisessä. Hyvinvointialue voi perustellusta syystä omistaa myös markkinoilla toimivia yhteisöjä. Varsinais-Suomen hyvinvointialuekonserni muodostuu hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. Hyvinvointialueen tytäryhteisöjä ovat Länsirannikon Työterveys Oy, Myllykoti Oy ja Oy Vasso Ab sekä Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy. Lisäksi konserniin kuuluu Tyksin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on seitsemän osakkuusyhteisöä, joissa Varhalla on 20–50 prosentin omistusosuus: Laitilan Terveyskoti Oy, 2M-IT Oy, Kaarea Oy, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö Oy, Kiinteistö Oy Kuskinkuja ja Kiinteistö Oy Malminselkä. Lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on pienempiä omistusosuuksia useista yhteisöistä.