Investointiselvitykselle yhä tarvetta – päätös koskee teknistä toimea ja kaupunkisuunnittelua

0
Valtuusto päätti maanantain kokouksessa, että se muuttaa joulukuussa tekemäänsä päätöstä, joka koski teknisten palveluiden ja kaupunkisuunnittelun investointien, tilojen ja määrärahojen tarkempaa tarkastelua.

Valtuusto teki joulukuun kokouksessa päätöksen, jonka toteuttamisen teknisen puolen ja kaupunkisuunnittelun virkamiehet kokivat hankalaksi. Nyt päätöstä on käsitelty sekä tammikuun kaupunginhallituksessa että tämän viikon kaupunginvaltuustossa ja kyseistä päätöstä päätettiin muuttaa.

Valtuusto nimittäin päätti joulukuussa, että kaupungin teknisen toimen on tuotava viimeistään kesäkuun valtuustoon kiinteistöselvitys, jossa täsmennetään kaupungin omistamat, myytävät, ulosvuokrattavat tai purettavat kiinteistöt.

Lisäksi valtuusto päätti joulukuussa, että valtuustoon on tuotava myös tarkempi tilanneselvitys teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien etenemisestä. Ehdotuksen näistä teki silloin teknisen lautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Juha Aaltonen (ps.) ja valtuusto päätti äänin 28–15 lisätä esitykset mukaan tämän vuoden talousarvioon.

Kaupungin talousjohtaja Anne Takala , kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén sekä tekninen johtaja Jari Nikkari valmistelivat päätöksestä muutosehdotuksen tammikuun lopun kaupunginhallitukselle. Perusteluina he totesivat, että mikäli valtuuston joulukuista päätöstä noudatetaan, siirtyisivät teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun hankkeiden suunnittelut, kilpailutukset ja niistä päättäminen tulevaan syksyyn. He totesivat, että kaupunginvaltuusto siis käytännössä esti päätöksellään talousarvion investointimäärärahojen käytön.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa tammikuun lopun kokouksessaan ja päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että talousarvioon tehty lisäys poistetaan.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio totesi tämän viikon maanantain valtuustossa, että virkamiehet joutuivat tilanteeseen, jossa he eivät voineet tehdä mitään ilman, että olisivat toimineet päätökseen nähden väärin.

– Emme halunneet rikkoa hankintalakia, joten kaupunginhallitukselle valmisteltiin esitys, joka on hallituskäsittelyn jälkeen tuotu nyt valtuustoon. Valtuuston joulukuinen päätös on rajannut hankkeiden valmisteluiden etenemistä, Vainio sanoi.

Vainio lisäsi, että vaikka valtuuston aiempaa päätöstä nyt muutettaisiinkin, niin teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointeja voidaan edistää tiiviissäkin vuoropuhelussa.

– Ja voimme kertoa tilannepäivityksiä vaikkapa lähetekeskustelun ominaisuudessa, Vainio jatkoi.

Valtuutettu Mikko Saari (ps.) ehdotti, että Aaltosen alkuperäisestä ehdotuksesta jätetään talousarvioon alkuosa, mutta loppu poistetaan. Hänen ehdotustaan kannatti Jari Valkonen (ps.).

– Se olisi todella hyvä näin ja joka tapauksessa tuomme tammi–maaliskuun sekä tammi–kesäkuun osavuosikatsaukset sekä selvitykset määrärahojen käytöstä valtuustolle. Seurantaa tehdään siis joka tapauksessa, mutta päätöksen loppuosa oli ongelmallinen ja investoinnit olisivat viivästyneet ensi vuoteen, kaupungin talousjohtaja Anne Takala totesi.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (kesk.) varmisti, että Saaren ehdottamat muutokset sopivat muille valtuutetuille ja muutokset valtuuston joulukuiseen päätökseen tehtiin yksimielisesti.

Viimeistään kaupunginvaltuuston kesäkuun kokoukseen on siis yhä tuotava teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien etenemisten tarkempi tilanneselvitys.

Juttua muokattu 8.2. klo 14: otsikkoa muutettu ja jutun viimeisen kappaleen kirjoitusasua korjattu.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän