Kalannin keskustan kaavamuutos etenee

0

Kaupungissa on valmisteltu jo pidempään Kalannin keskustaajaman asemakaavamuutosta Pankkitien, Pruukintien ja Tunnelitien kohdalla. Kaavamuutosalue rajautuu kantatie 43:een siten, että se sisältää Kalannin liikekeskustan, Männäisten koulun ja Kalantitalon alueet sekä Pankkitien pohjoispuolelle rajoittuvat asuinalueet. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 13,7 hehtaaria.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan maantiealueen ottaminen kaupungin omistukseen ja hoitoon katuna ja samalla tutkitaan mahdollisuuksia paremmalle pysäköinnille, pyöräilylle ja kävelylle. Kaupunki selvittää myös mahdollisuuksia keskustaajaman kehittämiselle ja päivittää kaavaa vastaamaan alueen nykyistä käyttöä.

Keskustaajaman asemakaavan muutos on ollut nähtävillä ja siihen on pyydetty viranomaisilta lausuntoja. Varsinais-Suomen Ely-keskus on lausunnossaan todennut, että kaavaluonnosta on kehitettävä vielä kulttuuriympäristön osalta. Ely-keskus esittää, että suojelumerkinnän määräystä täydennettäisiin siten, että siihen lisätään velvoite lausunnon pyytämisestä museoviranomaiselta rakennuksen muutostöitä suunniteltaessa. Liikenteen osalta Ely-keskus suositteli autopaikkamääräysten ja pyöräpysäköinnin toteuttamisvelvoitetta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on lausunnossaan päättänyt muuttaa Vahterus Oy:n konsultointivyöhykkeeksi entisen 500 metrin sijaan 200 metriä. Asemakaavaluonnoksesta kaupunki sai myös viisi huomautusta.

Kaupunki on tarkastanut ja täydentänyt kaavamääräyksiä lausuntojen ja huomautusten perusteella ja todennut esimerkiksi, että autopaikkoja ja pyöräpysäköintiä koskevia määräyksiä ei katsota tarpeelliseksi lisätä asemakaavaan.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen virallisesti nähtäville ja pyytää viranomaisilta siihen lausunnot.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän