Kaupunginhallitus esittää investointiselvityksen poistamista – Virkamiesten mukaan joulukuinen selvityspyyntö lamaannuttaisi tilapalveluiden toiminnan

0

Kaupunginvaltuuston joulukuussa sinetöimää vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaa koskevaa päätöstä on tarkasteltu uudelleen. Kaupunginhallitus otti asian käsiteltäväkseen tällä viikolla lisälistalta.

Joulukuun valtuustossa teknisen lautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Juha Aaltonen (ps.) nimittäin ehdotti, että kaupungin teknisen toimen on tuotava viimeistään tämän vuoden kesäkuun valtuustoon kiinteistöselvitys, jossa täsmennetään kaupungin omistamat, myytävät, ulosvuokrattavat tai purettavat kiinteistöt.

Lisäksi Aaltonen ehdotti, että kaupungissa tehdään alustava tarve- ja toteutusarvio Alisellakadulla sijaitsevasta entisestä Esko-Holvin kiinteistöstä. Kiinteistöä ei laiteta myyntiin ennen kuin kaupunginvaltuusto on käsitellyt pyydetyn arvion.

Viimeistään kesäkuun valtuustoon olisi Aaltosen ehdotuksen mukaan tuotava myös tarkempi tilanneselvitys teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien etenemisestä. Valtuusto päätti joulukuussa äänin 28–15 kirjata Aaltosen esitykset mukaan talousarvioon.

Nyt päätöksestä muutosehdotuksen kaupunginhallitukselle valmistelleet kaupungin talousjohtaja Anne Takala, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja tekninen johtaja Jari Nikkari toteavat, että mikäli valtuuston joulukuista päätöstä noudatetaan, siirtyisivät teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun hankkeiden suunnittelut, kilpailutukset ja niistä päättäminen tulevaan syksyyn asti.

– Kaupunginvaltuusto on siis tekemällään päätöksellä estänyt talousarvion investointimäärärahojen käytön ja lamaannuttaa toiminnan, joten päätös ei ole tarkoituksenmukainen investointien toteuttamisen kannalta, he totesivat esittelytekstissään.

He totesivat, että valtuusto seuraa käyttötalouden ja investointien toteutumista jo nyt neljännesvuosittain. Valtuusto voi kalenterivuoden aikana tarkistaa tehtyä talousarviota ja muuttaa hyväksymiään tavoitteita tai määrärahoja. He myös muistuttavat kuntalain ja hankintalakien pykälistä.

– Talousarvioon tehty lisäys estää talousarvion toteuttamisen investointien ja talousarvion tavoitteiden osalta ja estää kunnan tehtävien hoitamisen, valmistelutekstissä sanottiin.

Kaupungin talousarviossa on varattu määrärahat eri investointikohteisiin. Kaupungin tilatoimen korjaus- ja parannusinvestoinnit on esitetty tilapalveluiden talousarvion yhteydessä. Talousarviotavoitteena on, että investointimäärärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa.

– Investointien suunnittelua ja kilpailutusta ei voi käynnistää, jos investointiosan kohteisiin varattu määräraha vahvistetaan vasta kesäkuussa 2023. Suunnittelua ei voi tehdä esimerkiksi puitesopimuksien osalta, koska määrärahaa ei ole, eikä suunnittelua voi ehdollistaa siten, että suunnittelijan kustannukset korvataan ainoastaan, mikäli määrärahat myönnetään, he kirjoittivat.

Kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvioon joulukuussa tehty lisäys teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien etenemisen tarkemman tilanneselvityksen osalta poistetaan.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän