Oma Uki -asukasbudjetointi etenee – Asukkaat pääsevät ideoimaan esimerkiksi tapahtumia ja hankintoja omille alueilleen

1
Kaupungin hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja projektityöntekijä Sonja Stenman (oik.) kannustivat uusikaupunkilaisia tekemään ehdotuksia oman asuinalueensa viihtyvyyden lisäämiseksi.

Kaupungissa kokeillaan asukasbudjetointia tai osallistavaa budjetointia tämän vuoden aikana. Kokeiluun on valittu mukaan Pyhämaa, Lokalahti, Kalanti sekä vanha maalaiskunta ja saaristo. Nyt haussa on esimerkiksi asukkaiden viihtyvyyttä lisääviä ideoita, jotka jalostetaan työpajoissa ehdotuksiksi ja niistä valitaan toteutettavat hankkeet.

Kaupungin verkkosivuille aukesi perjantaina Oma Uki -osio, joissa ehdotuksia voi käydä jättämässä. Kaupungin toimipisteisiin on myös jaettu lomakkeita, joihin voi käydä kirjaamassa omat ideansa. Kyseessä voi olla esimerkiksi tapahtuma, uusi hankinta tai olemassa olevan paikan kunnostaminen.

– Asukasbudjetointi on melko uusi menetelmä Suomessa, mutta se on nopeasti levinnyt ja vastaavia on ollut käytössä jo esimerkiksi Turussa, Helsingissä ja Laitilassa. Kunnilla on tarve ja halu saada asukkaat mukaan päätöksentekoon, joten tämä on yksi keino siihen, Uudenkaupungin projektityöntekijä Sonja Stenman kertoo.

Kalantiin on tälle vuodelle jyvitetty 20 000 euroa ja Lokalahdelle, Pyhämaahan sekä maalaiskuntaan ja saaristoalueelle kuhunkin 15 000 euroa. Yhteensä varoja neljään kohteeseen on 65 000 euroa. Käytössä olevien varojen suuruus on laskettu alueiden asukasluvun mukaan.

Kaupungissa on päätetty, että asukasbudjetointialueet jaetaan tällä kertaa koulupiirien mukaan siten, että kaupungin keskusta-alue ei osallistu ensimmäisenä vuonna. Jakotapoja on kuitenkin erilaisia ja esimerkiksi Laitilan asukasbudjetointia rajattiin niin, että hankkeet suunnattiin suoraan ikäihmisille.

– Nyt siis kerätään ehdotuksia ja äänestys aukeaa toukokuussa. Aikataulu on melko tiukka, mutta rahat ovat toistaiseksi vain tälle vuodelle, joten hankkeiden toteutus on viimeistään syksyllä, Stenman toteaa.

Kaupungin vastuuhenkilöt määrittävät, onko tarjottu idea toteuttamiskelpoinen. Sen jälkeen annettu ehdotus tulee nähtäville kaupungin verkkosivuille ja osa ideoista siirtyy jatkokehittelyyn. Myös ideat, jotka eivät ole toteuttamiskelpoisia esimerkiksi niiden laajuuden tai budjetin takia, tulevat näkyville. Näitä kaikkia voi myös kommentoida.

– Ohjasimme ensimmäisen asukasbudjetoinnin liitoskuntiin, koska haluamme korostaa sitä, että olemme yksi yhteinen Uusikaupunki. Samalla hankkeilla on kuitenkin mahdollista tukea alueiden omaa identiteettiä ja tukea yhteisöllisyyttä. Näistä identiteeteistä keskustelimme jo syksyn aluefoorumeissa. Esiin nousivat esimerkiksi nuorten, luonnon ja matkailun tärkeys, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén sanoo.

Viime syksynä kaupunki järjesti neljälle alueelle asukasfoorumeita, joissa asukasbudjetoinnin taustoista kerrottiin. Silloin tarkoituksena oli herätellä asukkaiden ideointia ja nyt näitä ehdotuksia otetaan vastaa.

– On myös mahdollista, että eri ideoita yhdistetään toisiinsa ja, jos niille varatut rahat eivät riitä, niin voimme hakea vaikka Leader Ravakalta lisärahoitusta. Asukkailla saattaa olla viihtyvyyttä lisääviä ajatuksia, joita he ovat pohtineet vuosien ajan, mutta he eivät ole tuoneet niitä julki. Nyt on oikea aika kertoa ne, Arvela-Hellén lisää.

Ehdotuksia voivat jättää yksityiset ihmiset, erilaiset seurat ja yhdistykset, koululuokat, ystäväporukat tai perheet. Myös valitun hankkeen toteuttamistalkoisiin saa osallistua, mutta päävastuu hankkeen toteuttamisesta on kaupungilla.

– Villitkin ideat voivat olla hyviä, kunhan ne on laillisesti mahdollista toteuttaa ja kaupunki voi ottaa niistä koppia, Uudenkaupungin hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso sanoo.

Asukasbudjetoinnista toteutettavien ideoiden on oltava yleishyödyllisiä ja sellaisia, että ne tuottavat iloa mahdollisimman monelle. Kaupunki ei esimerkiksi voi toteuttaa ideoita yksityisten omistamille maille tai järjestää pääsymaksullisia tapahtumia.

– Toteutetun idean on oltava kaupungin ylläpidettävissä jatkossa siten, ettei siitä aiheudu kestämättömiä ylläpitokustannuksia tai uuden pysyvän henkilökunnan palkkaamista, Stenman lisää.

Asukasbudjetoinnin idea lähti liikkeelle vuonna 2021 tehdystä valtuustoaloitteesta, mutta kaupunki ei ole nyt ensimmäistä kertaa osallistamassa asukkaita erilaisiin hankkeisiin ja hankintoihin.

– Kaupungissa on kokeiltu osallistavaa budjetointia jo muutama vuosi sitten, kun kaupungin keskustassa tehtiin Demokatukokeilu ja toteutettiin arkkitehtuuripoliittinen Apoli-hanke, jossa etsittiin hyvän elämän kaavaa. Kaupunginlahden pohjukkaan on myös hankittu nuorten aloitteesta skeittiparkki, joten ei kaupungissa ihan lasten kengissä tämän suhteen olla, Stenman lisää.

Nyt tehtävästä kokeilusta saatuja kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään asukasbudjetoinnin jatkoa arvioitaessa. Kokeilulla kerätään tietoa siitä, miten kansalaiset osallistuivat ja kuinka hanke edisti kuntalaisten hyvinvointia ja alueiden kehittämistä.

– Jos saamme toiminnasta hyviä kokemuksia ja asukkaat innostuvat asukasbudjetoinnista tarjoamalla meille hyviä ehdotuksia, on tälle tarkoitus hakea rahaa myös ensi vuoden budjettiin ja silloin voisimme pohtia eri tavan alueiden jaotteluun, Vuorenlaakso lisää.

Fakta
Oma Uki -hankkeen eteneminen

Ideoiden keruu kuntalaisilta 6. maaliskuuta asti.
Ideoita voi jättää osoitteessa uki.fi/omauki.
Lomakkeita löytyy myös kaupungin palvelupisteistä.
Ideoita arvioidaan helmi–maaliskuun aikana.
Ideoita jatkojalostetaan työpajoissa, verkkopajoissa ja keskusteluissa maalis–huhtikuun aikana.
Osa ideoista tuodaan kuntalaisten äänestettäväksi toukokuun aikana.
Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan kesän tai viimeistään syksyn aikana.
Oman ideansa voi jättää nimettömänä.
Äänestystä varten asukkaan on tunnistauduttava verkossa.
Mökkiläiset voivat käyttää ääntään neuvoa antavassa äänestyksessä, jolloin heidän äänensä ratkaisee tuloksen esimerkiksi tasapelitilanteessa.

1 KOMMENTTI

 1. Santtion Kaunisrannan erittäin suosituilla kulkureiteillä on muutama parantelua kaipaava kohta:
  – joitain vuosia sitten levennettiin yläpolkua, mutta se päällystettiin
  sepelimurikkakerroksella aivan mahdottomaksi huonojalkaisten kävellä, lastenrattailla ja
  rollaattoreilla ei ole mitään asiaa polulle. Kivet pyörivät jalan alla uhkaavasti – sanottiin
  että kyllä ne siitä painuvat, mutta eivätpä vaan painu. Uusi jalalle ystävällinen päällystys
  on tarpeen.

  – kulkureitillä metsästä kohti venesatamaa kalliolta alas laskeutuvaa rinnettä ei voi kulkea
  turvallisesti. Rinne on lyhyt, mutta jyrkkä, kaivataan vähintäin kaidetta, josta ottaa tukea.
  Voisiko askelmia jotenkin kovertaa niin, että niille voisi huonojalkainenkin astua.

  – venesatamaan noustessa metsän kautta kulkeville tulisi saada kunnolliset portaat ja kaide
  polun jatkeeksi. Asukkaat ovat kyhänneet jonkinlaisen sillan ojan yli, mutta jyrkkä rinne
  venehallin takana vaatii kunnon portaat. Liukkaalla kelillä reitti on nyt mahdoton kulkea.

  Edellä esitetyt toiveet on esitetty kaupungin puutarhaosaston väelle jo useaan kertaan, ne
  on todettu tarpeellisiksi, mutta väkeä ei taida riittää näihin töihin. Muuten mainittu osasto
  on hoitanut maisemaa todella kiitettävästi.
  Kaunisranta on erittäin suosittu ulkoilualue, liikenne on on kasvanut vuosi vuodelta ja
  kansalaiset oikein tervehtivät ja hymyilevät toisilleen polulla vastakkain sattuessaan…. ja
  niin kuin tiedämme, tämä on melko outoa näillä leveysasteilla.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän