Pahoinpitelyjen ja omaisuusrikosten määrä kasvoi Uudessakaupungissa

0

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella jatkui rikoslakirikosten laskutrendi. Kaikkiaan rikoksia kirjattiin noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Kokonaiskuva ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä toisaalta niin pahoinpitelyt kuin väkivaltarikokset yleensä lisääntyivät merkittävästi.

Eikä Uusikaupunki tee tässä poikkeusta tästä kehityssuunnasta. Uudessakaupungissa kirjattiin väkivaltarikoksissa noin 6 prosentin kasvu vuoteen 2021 verrattuna. Erityisesti julkisella paikalla tehtyjen pahoinpitelyjen määrissä oli nousua peräti 60 prosenttia. Tätä osittain selittää se, että koronarajoitusten purkauduttua ihmiset liikkuivat yleisillä paikoilla edellisvuotta aktiivisemmin. Yksityisellä paikalla tehtyjen pahoinpitelyjen määrä laski hieman.

Vaikka koko Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella rikosten kokonaismäärä laski hieman, niin Uudessakaupungissa tilanne oli päinvastainen. Rikosten kokonaismäärä kasvoi hieman. Tämä johtui sekä edellä mainittujen väkivaltarikosten määrän kasvusta, että omaisuusrikosten lisääntymisestä.

Erityisesti varkauksien määrä kasvoi reilulla 60 prosentilla. Kun vuonna 2021 poliisilla oli tutkittavana tältä alueelta 119 varkautta, niin viime vuonna luku oli 192.

Seksuaalirikosten määrä Uudessakaupungissa sen sijaan laski vuoteen 2021 verrattuna. Poliisin tietoon tulleita seksuaalirikoksia kirjattiin yhdeksän.

Tilastollista laskua oli myös rattijuopumusten ja liikennerikosten määrissä.

Koko Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella liikennerikoksia tilastoitiin lähes 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

– Valitettavasti tämä ei tarkoita sitä, että riskialtis liikennekäyttäytyminen olisi vähentynyt, tai että yhä harvempi nousisi ratin taakse humalassa tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

– Erityisesti vuoden 2022 alkupuolella jouduimme sijoittamaan liikennevalvontaa tekeviä poliiseja muihin tehtäviin. Osa poliiseista joutui auttamaan meidän pahoin ruuhkautuneessa lupahallinnossa. Lisäksi resursseja sitoivat kansainväliseen tilanteeseen ja kansainvälisiin vieraisiin liittyneet turvaamistoimet, selvitti Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi.

Lupahallinnon ruuhkat johtuivat siitä että koronarajoitusten purkauduttua ihmiset hakivat innokkaasti uusia passeja. Matkustusasiakirjoja on päivitetty myös Ukrainan sodan takia

– Liikennevalvonnan tasoa nostettiin jo syksyllä ja tänä vuonna näkyvä liikennevalvonta jatkuu. Poliisi voi myös jälleen järjestää massapuhallutuksia entiseen tapaan, muistutti poliisipäällikkö Lammi.

Muutenkin poliisi tulee tänä vuonna panostamaan näkymiseen ja rikosten ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi koulujen ja nuorten kanssa tehtävään työhön panostetaan resursseja aiempaa enemmän.