Sakunkulma on kaikkien ikäihmisten yhteinen olohuone

0

Sakunkulma, keskellä kaupunkia sijaitseva matalan kynnyksen talo, on muodostunut 30 toimintavuotensa aikana kaikille ikäihmisille avoimeksi ja monille rakkaaksi ”toiseksi kodiksi”. Sekä rakennuksella että sen toiminta-ajatuksella on myös historiallinen tausta. Kaupunki on aikanaan saanut talon pihapiireineen lahjoituksena Zachariassenin laivanvarustajasuvulta eläköityneiden merimiesten viimeiseksi kodiksi ja turvasatamaksi.

Heidänkin jälkeensä taloa ja sen toimintaa ovat monet yhdistykset tukeneet lahjoitusvaroin ja varustaneet sitä tarkoituksenaan, että lahjoitukset säilyvät kaikkien kunnan ikäihmisten käytössä. Nyt tätä kuitenkin uhkaa muutoksen myrsky.

Uudessakaupungissa on onnistuttu rakentamaan määrätietoisella vuosia kestäneellä työllä tilanne, jossa vanhusten hoivan ja hoidon tarve pystytään kohtaamaan oikea-aikaisesti ja jopa hämmästyttävän hyvin. Hoitoketjut on saatu toimimaan niin, että niiden loppupäässäkään ei hoitoon pääsyä tarvitse odottaa muutamia päiviä pidempään. Sekin tieto lehdessä kerrottiin.

Miten tämä on saatu aikaan? Kauaskatseiset kaupunkilaiset, virkamiehet ja poliitikot näkivät ennaltaehkäisyn merkityksen jo 30 vuotta sitten Sakunkulman toiminta-ajatusta luodessaan. Toiminta on suunnattu avoimeksi kaikille, erityisesti myös itsenäisesti asuville ja vasta vähitellen ikääntymisen mukanaantuomiin ilmiöihin törmääville kuntalaisille.

Osa asiakkaista on jo kotihoidon piirissä, mutta suurin osa ei. Sakunkulman toiminta pyrkii nimenomaan hidastamaan varsinaisen hoidon piiriin joutumista.

Suuri osa Sakunkulman toiminnasta koskettaa toistaiseksi kohtuukuntoisten ikäihmisten hyvinvointia ja vapaa-aikaa, eikä näin ole ollenkaan varsinaista sote-toimintaa. Sen merkitys asiakkaidensa mielenterveydelle, sosiaaliselle hyvinvoinnille ja yhteisöllisyydelle on kuitenkin hyvin suuri. Kun kaipaat seuraa, neuvoja tai vertaistukea tai pieniä arjen helpotuksia, niitä löytyy. Eläkeläisyhdistykset, kerhot ja kolmannen sektorin toimijat ovat saaneet käyttää Sakunkulman tiloja.

Henkilökunta on kautta vuosien ollut työlleen omistautunutta, ystävällistä ja palveluhenkistä. Muistihäiriöiden syntyä ja etenemistä pystytään hidastamaan tämänkaltaisella toiminnalla. Kuten jo todettua, sen hoidontarvetta hidastava vaikutus on selvä, ja tämä kaikki näkyy myös sujuvuutena palveluketjun loppupäässä.

Vanhusneuvosto puolustaa Sakunkulman toiminnan säilymistä nykymuotoisena. Emme vastusta muutosta sinänsä, mutta vanha viisaus kertoo, ettei ehjää pidä korjata. On selvää, että kotihoidon piirissäkin asiakkaat voivat hyötyä päivätoiminnasta, mutta sen vuoksi ei pidä lopettaa ennaltaehkäiseviä palveluita muilta ikääntyviltä. Ne maksavat joka tapauksessa itsensä moninkertaisesti takaisin. Varsinais-Suomen alueella on kyllä olemassa samankaltaisilla periaatteilla toimivia yksiköitä, ainakin Turussa Ruusukortteli ja Lehmusvalkama, jotka nettisivujensa perusteella kuuluvat Varhaan, mutta ovat kuitenkin avoimia kaikille 65+-vuotiaille.

Miten hallintokoneistomme pystyisi nyt meillä auttamaan syntyneen ongelman ratkaisemisessa kuntalaisten hyvinvointia ja mielenrauhaa kannattelevalla tavalla? Erityisesti suuntaamme tämän kysymyksen Varhan päättäjille.

Meidän on kaikkien sopeuduttava ikääntyvään yhteiskuntaan. Vaikka syntyvyys saataisiin kääntymään yllättävään nousuun olisi sen tuoma väestörakenteen tasapainottuminen vuosikymmenien päässä, eikä työperäinen maahanmuuttokaan ole taikasana. Ikääntyvä Uusikaupunki on sodanjälkeisen Suomen suuren menestystarinan tämänhetkinen vaihe, ja se meidän on kohdattava nyt.

Uudenkaupungin

vanhusneuvosto

Marketta Suoja-Sjöblom pj, Mauri Pietilä vpj, Sirpa Korpi, Seija Wahlbäck, Sinikka Kassila, Rauno Aaltonen kh

Vastine Uudenkaupungin vanhusneuvoston mielipidekirjoitukseen


Varsinais-Suomen hyvinvointialue on samaa mieltä Uudenkaupungin vanhusneuvoston kanssa siitä, että Sakunkulman toiminta on arvokasta ja toiminnalla on tärkeää merkitystä ikääntyneiden toimintakyvyn ja sosiaalisen verkoston ylläpitämisessä. Sakunkulmassa on tarjolla ohjattua päivätoimintaa, kuntosali, ruokailua sekä peseytymis- ja vaatehuoltopalvelut.

Päivätoiminta on ollut avointa ja pääosin maksutonta kaikille ikääntyneille uusikaupunkilaisille huolimatta siitä, ovatko he olleet muuten ikääntyneiden palveluiden asiakkaita. Palvelu ei ole siis perustunut palvelutarpeen arviointiin, päätökseen palvelun myöntämisestä eikä asiakkuuteen. Tämä on tunnusomaista avoimelle palvelutoiminnalle, jota on kuntien järjestämänä tälläkin hetkellä Varsinais-Suomessa.

Hyvinvointialueiden tehtävänä on järjestää sille lailla säädetyt tehtävät, joita ovat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä hyvinvointialueen että kuntien vastuulla ja se on siis yhteistyössä kunnan kanssa tehtävää työtä.

Avoin päivätoiminta Sakunkulmassa on hyvä esimerkki tällaisesta hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistoiminnasta. Onkin tärkeää, että Varsinais-Suomen hyvinvointialue keskustelee Uudenkaupungin kaupungin kanssa Sakunkulman avoimen päivätoiminnan toteuttamisesta.

Hyvinvointialueelle on tärkeää yhdenvertaisuuden periaate palveluiden järjestämisessä. Avoimen päivätoiminnan kaltaisia matalan kynnyksen palveluita ei voida järjestää hyvinvointialueen taholta vain joidenkin kuntien asukkaille vaan niitä tulee tarjota laajasti ympäri hyvinvointialuetta, jotta asukkailla on mahdollisuus palveluun tasavertaisesti.

Sakunkulman avoimen päivätoiminnan päättymisestä ei ole tehty hyvinvointialueella päätöksiä. Sakunkulman toiminnassa järjestöillä on tärkeä rooli ja hyvinvointialueen hallituksen 14.6.2022 ja 25.10.2022 päätösten mukaisesti järjestöjen ja yhdistysten Sakunkulman tilojen käyttömahdollisuus pysyy entisellään. Hedelmällisintä olisikin yhteinen toiminta hyvinvointialueen, kunnan ja kolmannen sektorin, kuten järjestöjen kanssa.

Vaikka Sakunkulmassa toiminta on ollut hyvää ja laadukasta, kehittämistä ei tule unohtaa. Uudessakaupungissa olisi tarvetta toiminnalle, jolla tuetaan enemmän niitä kotona asuvia henkilöitä, joilla on hankaluuksia arjessa pärjäämisessä. Tällaista palvelutarpeen arviointiin perustuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntouttavan päivätoiminnan palvelua, jota usealla Varsinais-Suomen hyvinvointialueen paikkakunnalla järjestetään, ei Uudessakaupungissa ole tarjolla.

Uskomme, että yhteistyöllä Sakunkulmasta saadaan vielä paremmin varsinaissuomalaisia ja uusikaupunkilaisia palveleva yksikkö.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen puolesta

Eeva-Sirkku Pöyhönen

Tulosaluejohtaja

Ikääntyneiden palvelut

Kirsi Routi-Pitkänen

Palvelualuepäällikkö

Ikääntyneiden palvelut

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän