Sakunkulmasta vielä

0

Sakunkulman tulevaisuutta koskevassa kirjoituksessaan US 21.1.23 Kirsi Routi-Pitkänen toi esiin, että Sakunkulman avoimuus kaikille ja maksuttomuus olisi ikään kuin negatiivinen asia.

Kun muistetaan Sakunkulman syntyhistoria eläköityvien merenkulkijoiden asuntona ja sen jatkona sen muuntaminen ikäihmisten kokoontumispaikaksi tämä avoimuus ja maksuttomuus on ollut kaupungilta lahjoittajien tahdon mukainen hieno ratkaisu.

Siirto hyvinvointialueelle voi olla juridisesti pitävä, mutta jatkosuunnitelmat huomioon ottaen en pidä sitä eettisesti hyväksyttävänä. Asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin ja palvelun järjestämisen asiakasmaksuineen näen puolestaan terveyskeskuksen toimialaan kuuluvana, palvelumaksuhan on turhien varausten välttämiseksi määritelty pieni osa kustannuksista.

Olen vuosien saatossa esitellyt monille vieraspaikkakuntalaisille Sakunkulmaa ja sen monipuolista tarjontaa. Kaikki ovat varauksetta kiitelleet sitä ja toivoneet, että heidän omalla paikkakunnallaan olisi vastaavaa. Tarkoittavatko em. kirjoituksen otsikossa esitetyt ”yhdenvertaiset palvelut joka kuntaan” sitä, että jos jollakin kunnalla on jotain hyvää, se karsitaan pois, koska toisilla ei ole?

Tai kääntäen, voisiko Sakunkulman nykyistä toimintamallia viedä muille kunnille konseptiksi toiminnan kehittämiseen.

Tapani Caselius