Tilakonsultin selvitys puhuttaa Pyhärannassa

0

Teimme 9.8.2021 valtuustoaloitteen kunnan omistamien kiinteistöjen käytön, kunnon ja käyttökulujen selvityksestä. Nyt on selvitys tehty varhaiskasvatuksen ja koulujen osalta, aivan liian myöhään. Selvityksessä kartoitettiin siis kunnan koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kapasiteettia ja kuntoa. Tuloksissa ei ollut mitään uutta, korkeintaan se, että Ihoden koulu ja uusi valmistuva hirsipäiväkoti ovat molemmat puoliksi tyhjiä.

Osalle Yhteinen Pyhäranta -ryhmän jäsenistä tulos oli yllätys, osalle toivottu lopputulos. He olivat Ihodeen rakennettavan uuden päiväkodin kannalla, me taas Ihoden koulun yhteyteen toteutettavan ratkaisun kannalla. Näiden lukujen valossa se olisi ollut niin lasten opinpolun kuin kustannustenkin kannalta järkevin vaihtoehto. Päätöksentekijöillä on vastuu ja päätöksillä seuraamuksensa.

Yhteisen Pyhärannan valtuutettujen lehtikirjoituksessa sanat ja teot eivät nyt kohtaa, äänestiväthän nämä samat henkilöt joulukuun valtuustossa vastaan, kun ehdotimme Rohdaisten kulttuurihistoriallisesti arvokkaan koulun korjausta ja Reilan koulu-päiväkotiratkaisun nopeaa toteuttamista mahdollistavaa lisämäärärahan ottoa budjettiin.

Meillä on ollut koko ajan selvä päämäärä, johon ei kuulu edes keskustelu koulu- ja päiväkotiverkoston supistamisesta. Pyhärannassa tarvitaan kolme koulua, joiden yhteydessä toimii myös varhaiskasvatus. Kunnan työssäkäyntialueet ja kunnan taajamien sijainti edellyttää näiden säilyttämistä lähipalveluina. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus päästä varhaiskasvatukseen sen koulun läheisyyteen, jossa tulee aloittamaan koulunsa.

Nykyinen enemmistö on hallituksen puheenjohtajan suulla todennut, että enemmistö päättää ja heidän ryhmässään on osaavimmat päättäjät. Enemmistö on nähnyt tärkeämmäksi päättää kunnanjohtajan irtisanomisesta, hallintosäännön uudistamisesta ja monesta muusta ennen kuin lasten päiväkoti- ja kouluasiat on hoidettu. Luvattiin avoimuutta ja yhteistyötä, saatiin jotain muuta. Sanat ja teot ovat kaukana toisistaan.

Ryhmämme vei hallituksen 31.1. kokoukseen esityksen: ”Kunnanhallitus velvoittaa rakennustarkastajan pyytämään tarjoukset tilatyöryhmän esityksen mukaisesti myös käytetyistä moduuleista uudelle tontille sekä koulun yhteyteen toteuttavasta moduuliratkaisusta. Tarjoukseen varataan mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tarjous. Tarjousten ohella selvitetään nykyisten tilojen korjaus- ja muutosmahdollisuus ja sen kustannus. Päiväkotiasia on tuotava hallitukselle päätettäväksi 28.2.2023 mennessä.” Hallitus teki pieniä muutoksia ja teki päätöksen yksimielisesti.

Reilan lasten osalta päätökset tulee saada tehtyä mahdollisimman nopeasti ja kevään aikana tulee tehdä päätökset myös Rohdaisten koulun julkisivun kunnostuksesta (lisämääräraha) ja uuden osan katon korjaus.

Pyhäranta on karu ja kaunis. Hyvä paikka asua. Maailman pual välis.

Maija Junkola-Lehtonen

Sinikka Pirttinokka

Pirkko Uusi-Oukari

Teija Valmunen-Karru

Markku Laine