Vakka-Suomi tarvitsee oman kansanedustajan

0

Neljä vuotta on kulunut. On tilinpäätöksen aika. Miten hallitus on onnistunut aikana, joka on ollut vaikein moniin vuosikymmeniin?

Koronan hallitus hoiti kaikilla mittareilla hyvin. Sote-uudistus, jota on tehty 15 vuotta, saatiin vihdoin maaliin. Työllisyysaste on korkeampi kuin koskaan. Monet yritykset julkistavat ennätystuloksia.

Venäjän brutaali hyökkäyssota nosti sähkön ja polttoaineiden hinnat kattoon ja inflaatio lähti laukalle. Ukrainan tuelle ei ole vaihtoehtoja. Joudumme itsekin varautumaan pahimman varalle. Edellä mainittu on johtanut velanottotarpeen kasvuun. Elämöinnistään huolimatta oppositiopuolueiden tarjoamat vaihtoehdot ovat 95-prosenttisesti samoja kuin hallituksen.

Sanna Marinin saama kansainvälinen tunnustus ja näkyvyys on täysin poikkeuksellista suomalaiselle poliitikolle. Parhaiten sen ehkä puki sanoiksi Riikka Purra toteamalla HS:n lasten vaalipaneelissa: ”Kun Sanna menee siellä, vaikuttaa ja edistää suomalaisten asiaa, saa siitä olla ylpeä. Lisäksi Marin on kova muija”.

Kokoomuksen talouden tasapainottamislääkkeet ovat leikkaukset hyvinvointipalveluihin ja verohelpotukset suurituloisille. Finanssikriisin mainingeissa toteutetut ”vastuulliset” vyönkiristykset supistivat enemmän taloutta kuin alijäämiä ja aiheuttivat 10 vuotta kestäneen olemattoman talouskasvun. Yksikään ekonomisti ei ole suositellut talouden elvyttämiskeinoksi suurituloisten veronalennuksia. Siinä ei kyse rakenneuudistuksesta vaan oman kannattajakunnan rikkaimman osan palkitsemisesta.

Viennistämme 60 prosenttia suuntautuu EU:hun. Persujen tavoite, erottaa Suomi EU:sta, johtaa väistämättä elintason laskuun. Kuka haluaisi enää investoida Suomeen? Koulutetuin väestönosa pakenisi maastamme. Tullimuurien takana oleva yksinäinen maa joutuisi tuuliajolle. Väestömme vanhenee vauhdilla. Ilman maahanmuuttoa meillä ei ole muutaman vuoden päästä hoitajia sairaille ja vanhuksille, eikä työntekijöitä tehtaisiin.

Sosiaalidemokraatit tarjoavat keinoksi työllisyyden vahvistamista. Vihreä siirtymä vetytalouksineen avaa meille jopa 100 miljardin vientimahdollisuudet. SDP hakee säästöjä muun muassa tehottomista yritystuista ja julkisista hankinnoista. Valtiontaloudesta etsitään säästöjä, jotka eivät vaaranna palveluiden toteuttamista. Tämä on SDP:lle arvovalinta.

Vakka-Suomi tarvitsee oman kansanedustajan. Varhan vuokrasopimukset kuntien kanssa päättyvät muutaman vuoden kuluttua. Monien kuntien sotepalvelut tulevat silloin valinkauhaan. Teollisuutemme tarvitsee tukea ja monipuolistamista. Lähitulevaisuudessa tullaan päättämään merkittävistä liikenteeseen kohdistuvista hankkeista. Ilman omaa puolestapuhujaa, joka tuntee alueemme olosuhteet ja tavallisen ihmisen arjen, meitä voi odottaa ankarat ajat.

Yrjö Romppainen

Uusikaupunki